کنفدرالیسم جوامع کوردستان:"پ.د.ک باید سیاستمدار و مبارزان کورد را به رژیم ترکیه تحویل ندهد"

شورای اجرایی ک.ج.ک با صدور بیانیه‌ای به تحویل دادن سیاستمدار کورد عمر بارتان از سوی پ.د.ک را تقبیح کرده و اعلام نمود:"چنین اعمالی قلب تمامی کوردها را می‌آزارد. از پ.د.ک می‌خواهیم که از این مواضع دست بردارد."

در بیانیه شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) آمده است روابط پ.د.ک با رژیم ترک زیان بزرگی را به مبارزه آزادیخواهی ملت کورد وارد می‌نماید و می‌افزاید که پ.د.ک با اقدامات خود روابط میان سازمان‌ها و جریان‌های کوردی را تضعیف می‌كند.

متن بیانیه ک.ج.ک به این شرح است:

"پ.د.ک یک سیاستمدار دیگر کورد را به دولت ترک تحویل داد که یکسال و نیم قبل او را دستگیر کرده بود. سیاستمدار کورد به نام عمر بارتان به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود در ترکیه دادگاهی شده و مجازات گردید وارد جنوب کوردستان شده بود. عمر بارتان بجای رفتن به اروپا راه جنوب کوردستان را برگزید که از سوی مدیران کورد اداره می‌شود. اینچنین نمی‌خواست که از میهنش خارج شود. اما در جنوب کوردستان با رفتاری مواجه شد که انتظارش را نداشت. علی‌رغم آنکه مدتی [در جنوب کوردستان] ناپدید شده گردید تنها به دلیل اینکه یک سیاستمدار کورد تحت تعقیب رژیم ترک بود دستگیر شد. پ.د.ک گاه و بیگاه سیاستمداران کورد را برای رضایت خاطر ترکیه به این دولت تحویل می‌دهد. این اقدامات که از سوی سازمان‌های اداری تحت مدیریت پ.د.ک انجام می‌شوند قلب تمامی کوردها را به درد می‌آورد. ما از پ.د.ک می‌خواهیم که دست از این موضع خود بردارد.

دولت ترک رهبری خصومت و دشمنی با کوردها را بر عهده گرفته است. روزانه ده‌ها سیاستمدار کورد در شمال کوردستان و ترکیه صرفا به دلیل صیانت از آزادی و حقوق اولیه خلق کورد بازداشت می‌شوند. عمر بارتان نیز به دلایل واهی از سوی دادگاه‌های رژیم استعمارگر ترک مجازات شده بود. تسلیم کردن یک سیاستمدار کورد به این شکل به ترکیه بدین معنی است که پ.د.ک بهانه‌های دولت ترک برای دستگیری کوردها را قبول می‌کند.

روابط پ.د.ک با رژیم ترک زیان‌های بزرگی را به مبارزه آزادیخواهی ملت کورد وارد می‌کند. مبارزان و جنگاوران را تشویق به فرار می‌کند؛ همچنین با تحویل دادن چنین افرادی به رژیم ترک در واقع به دولت ترک خدمت می‌کند. مواضع پ.د.ک شایان یک حزب کورد نیستند. بسیاری از اعضا و جنگجویان پ.ک.ک که هیچ رابطه‌ای با پ.د.ک ندارند دستگیر شده و سال‌هاست در زندان‌ها[ی پ.د.ک] بسر می‌برند. اما، یک مزدور که دستش به خون گریلا آغشته شده و یا محل نیروهای گریلا را به دولت ترک نشان می‌دهد در صورتی که دستگیر گردد، پ.د.ک خواستار آزادی فوری او می‌شود.

این اعمال پ.د.ک نارضایتی‌های بزرگی را در میان ملت کورد در پی دارد. همچنین روابط میان سازمان‌های کوردی را تضعیف کرده و از میان می‌برد. دولت ترک سردسته دشمنی و خصومت با کوردهاست و هدف آن نیز نابودی ملت کورد است. از اینرو [پ.د.ک] با مواضع خود در حمایت از چنین رژیمی نه تنها به مبارزه آزادیخواهی خلق شمال کوردستان زیان وارد می‌کند، بلکه همزمان به دستاوردها و مبارزه آزادیخواهی ملتمان در هر چهاربخش میهن ضربه وارد می‌کند. بنابراین پ.د.ک باید از این موضع خود دست بردارد و هیچ سیاستمدار و یا انقلابی کورد را به دولت قاتل و استعمارگر ترک تحویل ندهد."