کنفدراسیون جوامع کوردستانی در آلمان (KON-MED) یاد استاد فوزی اوزمن را گرامی داشت

کنفدراسیون جوامع کوردستانی در آلمان (KON-MED) یاد استاد فوزی اوزمن را گرامی داشت را گرامی داشت و گفت: “مبارزه‌ی وی، به نمونه‌ای از مقاومت خلاق و موثر در خنثی کردن سیاست نسل‌کشی فرهنگی دولت ترکیه تبدیل شد”.

کمیته‌ی اجرایی کنفدراسیون جوامع کوردستانی در آلمان (KON-MED) اطلاعیه‌ای مکتوب را برای درگذشت استاد فوزی اوزمن منتشر کرد.

در اطلاعیه ذکر شده است: “استاد فوزی اوزمن برای مدت طولانی ریاست مشترک انیستیتوی کوردی در زمینه‌ی تحقیقات و علوم آلمان را برعهده داشت، در طول سال‌های آوارگی، برای فرهنگ و تحقیقات و آموزش زبان کوردی تلاش زیادی کرد. به عنوان ریاست مشترک انیستیتوی کوردی در بسیاری از سازمان‌های ملی کوردستان مانند عضو اتحاد معلمین کوردستان (ی‌م‌ک) و (PENA KURD) و کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) و مدتی نیز مدیر کنفدراسیون جوامع کوردستانی در آلمان (KON-MED) بوده است، به عنوان یک روشن‌فکر کورد زندگی خود را برای مبارزه برای کوردستان وقف کرد و برای کوردستان مبارزات گوناگون و قابل احترام و مقدسی انجام داده است”.

در ادامه‌ی اطلاعیه اشاره شده است:

استاد فوزی که عمر خود صرف کورد کرد، صدها شاگرد تربیت کرده است که بسیاری از آن‌ها راه او را در مؤسسات و انجمن‌های کوردی دنبال کرده‌اند و برای زنده نگه داشتن زبان مقدس کوردی ما به تدریس زبان پرداخته‌اند. از این رو استاد فوزی استاد استادها بود. بنابراین می‌خواهیم این فهمیده شود که مبارزه‌ی استاد فوزی برای از بین بردن سیاست فرهنگی دولت ترکیه به نمونه‌ای از مقاومت خلاق و مؤثر بوده است.

درخواست ما از خلق و روشنفکران و آکادمی‌ها و نویسندگان کورد، به عنوان شاگرد و رفقای مبارز استاد فوزی این است که پرچم فرهنگ و زبان کوردی را برافراشته نگه دارند. راه گرامی داشت یاد استاد فوزی این است.

ابتدا به خانواده‌ی استاد فوزی و شاگردها و خلق میهن دوست کوردستان تسلیت می‌گوییم.

به عنوان کنفدراسیون جوامع کوردستانی در آلمان (KON-MED) قول می‌دهیم‌ دنباله روی مبارزه‌ی معنادار و مهم وی باشیم و تا پایان در این راه مقدس گام برداریم”.