کنش‌های ‌«به آزادی رای دهید» ادامه دارند

کنش‌های ‌«به آزادی رای بدهید» که از سوی بستگان زندانیان برگزار می‌شود، با مطالبه ‌«آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل سیاسی برای مسئله کورد» ادامه دارد.

کنش‌های ‌«به آزادی رای بدهید» را که بستگان زندانیان در چارچوب کارزار بین‌المللی ‌‌«آزادی برای عبدالله اوجالان، راه‌حل سیاسی برای مسئله کورد» آغاز کردند، ادامه دارد.

مرسین

بستگان زندانیان در مقابل زندان طرسوس‌، کنش تحصن انجام دادند. کنشگران لباس‌هایی که عنوان ‌«تحمیل انزوا جنایت علیه بشریت است» بروی آن نوشته شده بود را پوشیده و بارها شعارهای ‌«زندانیان سیاسی شرافت ما هستند»، ‌«ژن ژیان آزادی» و ‌«زنده‌باد مقاومت زندان‌ها» را سردادند.

نماینده پارلمان از حزب دم پارتی شعبه مرسین، علی بوزان در این کنش سخنرانی کرد و توجه‌ها را به دلیل مشکلات معطوف داشت و گفت‌: ‌«در این کشور، اعمال غیرقانونی وجود دارد. چگونه‌؟ در زندان جزیره امرالی، علیه جناب اوجالان انزوا تحمیل می‌شود. بله دقیقا به همین دلیل زمانیکه علیه این انزوای تحمیلی ایستادگی می‌کنیم در عین‌حال از حقوق ۸۵ میلیون نفر نیز صیانت می‌کنیم. ماه‌ها است که ما در مقابل زندان‌ها هستیم، ماه‌ها است که در مقابل ساختمان‌های نمایندگی آک‌پ، تفکرات خود درارتباط با انزوای تحمیلی را بیان می‌کنیم. ما اینبار می‌گوییم‌: ‌«ما اعمال غیرقانونی و غیرحقوقی و غیره را نخواهیم پذیرفت.‌» تا زمانیکه انزوای تحمیلی علیه جناب اوجالان از میان برداشته نشود،‌ مبارزه ما ادامه خواهد داشت.‌»

پس از سخنرانی‌، مشارکت کنندگان تحصن کردند. این کنش با تشویق و سردادن هلهله و شعار به پایان رسید.

ازمیر

جمعیت پشتیبانی و حمایت از خانواده‌های زندانیان و محکومین اژه ‌(EGE TUHAYDER) و بستگان زندانیان در مقابل زندان کِرکلار گردهم آمدند. کنشگران لباس‌هایی را که عنوان ‌«تحمیل انزوا جنایت علیه بشریت است» و ‌«به آزادی رای بدهید» بروی آن نقش بسته بود را پوشیدند. بارها شعارهای ‌«زنده‌باد مقاومت زندان‌ها» و ‌«نه به تحمیل انزوا، صلح برای اکنون» سرداده شدند.

نماینده پارلمان از حزب دم‌ پارتی شعبه ازمیر، ابراهیم آکین در این کنش سخنرانی کرد و گفت که آنان برای آزادی،‌ عدالت و صلح اجتماعی مبارزه می‌کنند. آکین اینچنین ادامه داد‌‌:‌ ‌«اعمال انجام شده در ترکیه و کوردستان،‌ اعمالی غیرانسانی هستند. در تاریخ چنین مثال‌هایی وجود ندارد. درتلاشند با قیم‌ها یک رژیم را ایجاد کنند. ما در اینجا یکبار دیگر فراخوان می‌دهیم‌؛ بسیاری از رفقای ما وجود دارند که دچار مشکلات تندرستی می‌باشند. باید برای آن‌ رفقا، حقوقی مناسب قائل شد.‌‌‌‌»

پیام مادر صلح

از مادران صلح، مدینه کایماز نیز اعلام کرد که درخواست خلق کورد، صلح می‌باشد و اینچنین ادامه داد‌: ‌«مطالبه ما عدالت است نه ظلم. ما همراه رهبر خلق کورد و پیرو راه او هستیم. مبارزه ما ادامه خواهد داشت. این را خوب بدانید که ما سرتعظیم فرود نخواهیم آورد. تا زمانیکه این ظلم بر خاک، خلق و زبان ما وجود داشته باشد، ما از آن دست بردار نخواهیم شد.‌»