کسکین بایندر: تا زمانیکه مسئله کورد حل نشود نمی‌توان مانع از سوء عملکردها شد

کسکین بایندر ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک اعلام نمود تا زمانیکه مسئله کورد حل نشود نمی‌توان مانع از سوء عملکردها شد. وی در این باره افزود: در حل مسئله کورد، تنها مخاطب اقای اوجالان است.

دیدارهای بردان اوزترک ریاست مشترک جامعه دمکراتیک و روسای مشترک حزب مناطق دمکراتیک، صالحه آیدنیز و کسکین بایندر از منطقه چوکوروا با شعار سازماندهی در مقابل فاشیسم در پنجمین روز خود همچنان ادامه دارند.

عمر اوجالان نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه رحا، اعضای مجلس این حزب، اعضای کمیسیون کمیته مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها، اعضا و مدیران حزبی در شهر و ناحیه هاتای نیز در دیدارهای ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک و حزب مناطق دمکراتیک حضور پیدا کردند. هیات نخست در دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در منطقه اسکندرون با خلق دیدار کردند و مورد استقبال وسیعی قرار گرفتند.

در نشستی که بعد از دیدار با خلق برگزار شد بردان اوزترک سخنرانی کرده و اعلام کرد که ترک‌ها و کوردها در فرایند مهمی قرار گرفته‌اند و در این باره خاطرنشان ساخت که اقداماتی که در کوردستان انجام می‌دهند و سیستم موجود در کوردستان فاشیستی هستند. در مقابله با مسئله کورد سیاستهای جنگ‌طلبانه را به پیش می‌برند. به منظور نابودی کورد، از تمامی امکانات خود استفاده می‌کنند. تلاش کردند که در کوتاه مدت کورد را از میدان بردارند. اما نمی‌توانند این مسئله را با قتل و اسلحه حل کنند.

حزب دمکراتیک خلق‌ها حاکمیت را به لرزه در آورده است

اوزترک در این نشست با اشاره به هاتای به عنوان یک شهر تاریخی و جهانی اظهار داشت که تلاش می‌کنند حتی این شهر را نیز دچار مشکل و تفرقه کنند. فاشیسم بیش از هر چیز دیگری می‌خواهد که انسجام خلق را دچار تفرقه کند. آ.ک.پ/م.ه.پ غیر از خود هیچ کس و گروه دیگری را قبول نمی‌کنند. پیش از این شاهد بوده‌ایم که علیه خلق کورد سیاستهای جنگ پلید را به ادامه داده اند. اما طی ۶ سال گذشته این جنگ را به مرحله جدیدی کشانده‌اند. حزب دمکراتیک خلق‌ها حاکمیت آنها را به لرزه دراورده است. به همین دلیل است که اینچنین از حزب دمکراتیک خلق‌ها در هراسند و بر شدت حملات خود افزوده‌اند.

خلق را دچار انزوا کرده‌اند

اوزترک در بخش دیگری از سخنان خود گفت: علیرغم اینکه از سیاستهای جنگ‌طلبانه خود علیه خلق کورد دست برنداشته‌اند، اما خلق در مقابله با این حملات اراده خود را تقویت کرده است. کورد می‌خواهد که مسئله کورد را از طریق دیالوگ حل کند. فقط آقای اوجالان را در حصر قرار نداده‌اند، بلکه همزمان با تحمیل انزوا بر وی، خلق را نیز در حصر گذاشته‌اند. ما انزوا را نمی‌پذیریم. کسانی می‌گویند که کورد را از میان برداشته‌اند، به مراسم نوروز بنگرید. خلق از مطالبات خود دست برنداشته و در مراسم نوروز مطالبات خود را قدرتمند‌تر از هر زمان دیگری بر زبان آورده است.

اوزترک در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به بحران اقتصادی در ترکیه اظهار داشت: خلق تنها به آینده خود می‌اندیشد. آینده را نباید به اروپا و آمریکا فروخت. دست از تهدیدها برداشته و لازم است که با ما نسبت به حل مسئله کورد اقدام کنند. در صورتیکه مسئله کورد حل شود، راه ترکیه هموار می‌شود. مخاطب این مسئله نیز آقای اوجالان است.

بعد از این سخنان، کسکین باییندر سخنرانی خود را آغاز کرده و اعلام کرد که فرایند حل مسئله کورد، فرایندی است که می‌تواند امید و روشنی را به ترکیه بازکرداند. مدت دو سال است که ما در مرحله کنونی قرار گرفته‌ایم. اما حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ تلاش می‌کنند خلق صلح‌طلب، عدالت‌طلب و آزادیخواه را نادیده بگیرند. آنها فرایند صلح و مذاکره را نادیده گرفته و آن را خاتمه داده‌اند. جنگ را مجددا آغاز کردند. خلق کورد نیز در مقابل با سازماندهی عمومی و دمکراتیک خود در مقابل فاشبسم مبارزه می‌کند. امروز ما بیش از هر زمان دیگری برای دست‌یابی به صلح حل مسئله تلاش می‌کنیم. در مقابل حاکمیت نیز فرسوده شده است.

سیاست انزوا باعث اسارت ترکیه شده است

کسکین باییندر در ادامه افزود: آ.ک.پ تمامی درآمدهای کشور را صرف جنگ می‌کند، به همین دلیل خلق با گرسنگی روبرو مانده است. در صورتیکه مسئله کورد حل نشود نمی‌توان مانع از مشکلات اجتماعی از جمله دزدی، فقر و سوء عملکرد شد. مخاطب مسئله کورد آقای اوجالان است. انزوا در امرالی تحمیل حصر بر خلق‌ها است.

نمی‌توان حقیقت را همچنان مخفی کرد

باییندر با اشاره به سیاستهای تحمیل شده بر حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز اظهار داشت: هیچگونه اقدامی برای تحمیل فشار بر حزب دمکراتیک خلق‌ها نمانده است که در پیش نگرفته باشند. مدت ۶ سال است که سیاستهای غیر انسانی را به پیش می‌برند. اما حزب دمکراتیک خلق‌ها سیاستهای حاکمیت را خنثی کرده است. به همین دلیل بود که مسئله تعطیلی حزب را به میان کشیدند. حزب دمکراتیک خلق‌ها در اساس بر مبنای راه سوم حرکت خود را ادامه می‌دهد. مسئله تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها را صرفا برای اینکه در آینده آن را از میان بردارند در دستور کار خود قرار داده‌اند. اما ما سربلندیم. حزب دمکراتیک خلق‌ها به هر نحو ممکن سر پا خواهد ماند. میلیونها نفر از حقیقت حراست می‌کنند. با هیچ اقدامی نمی‌توانند حقیقت را پرده‌پوش کنند.

باییندر در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که یا حقیقت، آزادی، برابری و عدالت و صلح به پیروزی می‌رسند یا در سرتاسر ترکیه مشکلات اساسی اجتماعی با موفقیت ا.ک.پ/م.ه.پ در سطح جامعه گسترش پیدا می‌کند. اما در نهایت این ما هستیم که به پیروزی می‌رسیم و سرانجام حاکمیت فاشیستی آ.ک.پ/م.ه.پ است که شکست خواهد خورد.