کتاب شابر در مورد اوجالان نایاب شد

چاپ اول کتاب روزنامه‌نگار و نویسنده‌ی آلمانی پیتر شابر با نام «غلبه بر مدرنیته سرمایه‌داری؛ مقدمه‌ی فلسلفه سیاسی عبدالله اوجالان» در مدت زمان حدود دو هفته در بازار پایان یافت.

کتاب «غلبه بر مدرنیته سرمایه‌داری؛ مقدمه‌ی فلسلفه سیاسی عبدالله اوجالان» که توسط نویسنده و روزنامه‌نگار آلمانی پیتر شابر نوشته شده است، اواسط ماه نوامبر به کتابخانه‌ها و به‌دست خوانندگان رسید.

این کتاب توسط انتشارات انراست-فیرگال منتشر شده و یکی از اولین کتاب‌هایی است که فکر و اندیشه‌ی اوجالان را به خوانندگان معرفی می‌کند.

شابر از دوستان آلمانی و حامیان مبارزات آزادیخواهی خلق کورد است و کتاب خود را به گونه‌ای نگاشته است که خواننده و عاشقان و دوستداران اندیشه‌ی اوجالان بتوانند به روشی ساده و به عنوان اولین قدم، با فکر و اندیشه‌ی اوجالان آشنا شوند.

این استقبال نه از من، بلکه از اوجالان است

انتشارات انراست اعلام کرده است که چاپ اول این کتاب فقط طی چند ماه به فروش رفته است. مسئولین این انتشارات همچنین اعلام کردند که چاپ دوم این کتاب طی چند روز آینده در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت و همچنین گفتند که آنها از این استقبال گسترده دچار تحیر شده‌اند.

پیتر شابر نویسنده‌ی این کتاب در مورد استقبال گرم و بسیار گسترده از این کتاب به خبرگزاری فرات گفت، تمام شدن چاپ اول کتاب فقط طی مدتی کوتاه و این استقبال گرم به خاطر خود او نیست بلکه به دلیل اوجالان است و گفت، "این استقبال گرم، نشانه‌ی این است که هر روز علاقه و عشق به اندیشه‌ی اوجالان افزایش می‌یابد."

شابر یکی از افرادی است که از نزدیک شاهد مبارزات آزاد خلق کورد در آلمان است و در مورد علل نگاشتن این کتاب چند روز پیش به خبرگزاری فرات گفت، "در آلمان هموطنان و همچنین بسیاری از طیفهای بین المللی می‌خواستند که جنبش آزادی خلق کورد را بشناسند. متاسفانه کتاب‌ها در مورد این جنبش و ایدئولوژی بسیار قطور و بزرگ شده‌اند. من هم برای آنهایی که می‌خواهند جنبش کورد را بشناسند و به عنوان دروازه‌ای و در همین چهارچوب این کتاب را نوشتم."