کودار: تظاهرات خوزستان متعلق به سراسر ایران و شرق کوردستان است

جامعه آزاد و دمکراتیک شرق کوردستان در بیانیه‌ای حمایت خود را از راهپیمایی اعتراضی خلق‌های عرب و لر اعلام کرد و خواستار همبستگی سراسری با مطالبات دمکراتیک و برحق مردم خوزستان شد.

متن بیانیه کودار به شرح زیر است:

"تظاهرات خلق غیور خوزستان در چهار شبانه‌روز گذشته نشانه بیداری و آگاهی خلق‌های عرب و لر در سیر مبارزه علیه ستم‌های نظام مستبد ایران است. ما «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» بطور کامل از تظاهرات خوزستان و مطالبات خلقی پشتیبانی می‌نماییم.

چهار شبانه‌روز اعتراض و تظاهرات به «بی‌آبی، بیکاری و بیماری» در واقع تظاهراتی محدود به یک مطالبه خاص نیست، بلکه یک قیام کامل با همه مطالبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌باشد. این تظاهرات خلق خوزستان اگرچه به نام بی‌آبی برگزار می‌شود، ولی بصورت برحق و صحیح‌تر همه اوضاع بحرانی و آشفته را دربر می‌گیرد و علیه سیاست‌های ظالمانه رژیم ادامه دارد. این سطح از بیداری خلقی نشانگر آن است که سال جاری سالی متفاوت در مبارزات خلقی خواهد بود و این پروسه تنها با مبارزه در خیابان می‌تواند به موفقیت بیانجامد. در اصل، تظاهرات خلقی اوج مبارزات اقشار خوزستان در سال‌های گذشته بویژه کارگران غیور هفت‌تپه است که امروز بصورت فراگیر تمامی حوزه‌های اجتماع را در برگرفته. مسلم است که چه بعنوان یک تظاهرات، چه یک خیزش با نام‌های مختلف از جمله بی‌آبی و بیکاری، اساسا یک رفراندم خلقی برضد نظام جمهوری ولایی پس از نه گفتن به انتخابات ریاست‌جمهوری است. بحران‌هایی که در خوزستان وجود دارد در سراسر ایران و شرق کوردستان هم بصورت سرطانی وجود دارد و به اوج رسیده.

آنطور که پیداست علی‌رغم مستقرنمودن هزاران نیروی یگان‌ویژه، سپاه و بسیج، اما خلق خوزستان همچنان بر مواضع رادیکال خود با مطالبات و اهداف دمکراتیک اصرار می‌ورزد. این خلق در برابر گلوله با شعارهای دمکراتیک به نیروهای سرکوبگر پاسخ می‌دهد. شهادت چهار تن از تظاهرکنندگان نشانه فاشیستی بودن نظامی است که بدور از هرگونه اندیشه اجتماعی، خلقی و آزادیخواهانه تنها به منافع قدرت‌طلبانه خود به بهای خون جوانان می‌اندیشد. تاکنون صدها تن بازداشت و شکنجه می‌شوند. التزام دمکراتیک این است که خلق با تمام قوام علیه نظام خودکامه بایستد تا از این بیشتر جسارت سرکوب، خشونت، شکنجه و اعدام نیابد. همه اقشار، توده‌ها از جمله زنان، جوانان، کارگران، کارمندان، معلمان، روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی بایستی در حمایت از تظاهرات خوزستان به خیابان سرازیر شوند و مسلما این سطح از بیداری در همه اقشار ایجاد شده.

همچو «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» ضمن اعلام پیشتیبانی کامل و دمکراتیک از تظاهرات و اعتراضات خوزستان، آن را ندایی می‌دانیم که لزوم یک قیام رادیکال را برای حل تمامی بحران‌ها و کائوسها خاطرنشان می‌سازد. بایستی اقصانقاط ایران و شرق کوردستان در این زمینه هوشیار باشند و به نحو احسن با هم از خوزستان حمایت نماییم. ادای دین و بجای آوردن وظیفه دمکراتیک، رسالت مرحله کنونی است که همه خلق‌های کشور با آن روبرو هستند. تظاهرات خوزستان، متعلق به سراسر ایران و شرق کوردستان است و ما کودار برای هرگونه پشتیبانی، نتیجه‌گیری و دستیابی خلق فداکار به مطالبات دمکراتیکش اعلام آمادگی کامل می‌نماییم."