مادران شنبه خواستار عدالت برای نیهات آیدوغان شدند

مادران شنبه در ادامه تلاش خود بار دیگر به میدان گالاتاسرای رفتند و خواستار مشخص شدن سرنوشت نیهات آیدوغان که در مقابل چشم همه گم شده بود، شدند.

مادران شنبه هر هفته در میدان گالاتاسرای فعالیتی انجام می‌دهند و خواهان یافتن بستگان خود (که در بازداشت مفقود شدند) و محاکمه‌ی عاملان آن هستند . مادران شنبه/ فعالین شنبه در ۹۷۳ مین هفته یعنی ۲۸ سال است به میدان گالاتاسرای راهپیمایی می‌کنند. راهپیمایی در میدان گالاتاسرای به پایان رسید و مادران شنبه بیانیه‌ای صادر کردند و اقدام خود را برگزار نمودند. مدیران و اعضای جمعیت حقوق بشر استانبول و افراد زیادی در این رویداد شرکت کردند.

علیرغم شرایط سخت جوی، مادران شنبه با عکس‌های بستگان از دست رفته خود و گل میخک در دستان خود خواستار مشخص شدن سرنوشت نیهات آیدوغان شدند که در سال ۱۹۹۴ در خانه خود در روستای مززخ در منطقه میدیاد مِردین توسط نیروهای ویژه و نظامی بازداشت شد و دیگر خبری از وی بدست نیامد.

بیانیه این هفته توسط سبلا آرجان، یکی از اعضای کمیسیون جمعیت حقوق بشر استانبول  خوانده شد. آرجان اعلام کرد که مادران شنبه به مدت ۹۷۳ هفته طولانی‌ترین مبارزه برای عدالت را در این کشور ادامه داده‌اند. آرجان اعلام کرد که چون دولت به مسئولیت خود عمل نمی‌کند، این مبارزه ادامه دارد.

آرجان درباره سرنوشت نیهات آیدوغان که در سال ۱۹۹۴ ناپدید شد پرسید و گفت: «در ۳۰ نوامبر ۱۹۹۴ تعداد زیادی از سربازان، نگهبانان و تیم‌های ویژه به خانه خانواده آیدوگان حمله کردند و در مقابل چشمان همسر و فرزندان نیهات آیدوغان او را کتک زدند و دست و چشمش را در میان خون ریخته شده‌ی او بستند و به پاسگاه ژاندارمری میدیاد بردند. او از آنجا به فرماندهی مرکزی ژاندارمری مردین منتقل شد. پس از آن دیگر خبری از نیهات آیدوگان نشد. مقامات رسمی گفتند که نیهات آیدوغان پس از بازداشت، ۲۰ روز بعد به دادسرا منتقل و پس از گرفتن اظهارات آزاد شد. در این باره همسرش دادخواستی به دادسرا نوشت. دادستان به حلیمه آیدوغان، همسر نیهات آیدوغان گفت: «همسرت حالا به کوهستان رفته، دیگر به اینجا نیامده است».

آرجان از اینکه نیهات آیدوغان پس از مدت‌ها به عنوان مرده در سرشماری ثبت شده است، گفت: «این پرسش که اگر مرده، قبرش کجاست؟ بی پاسخ مانده است. فردی که اطلاعات فوت را در اختیار سازمان سرشماری قرار داد، اظهار داشت که تحت فشار فرماندهی ژاندارمری آمار مرگ دروغین  او را اعلام کرده است.تمامی درخواست‌های خانواده نیهات آیدوغان تاکنون بی‌پاسخ مانده است.این پرونده اکنون در قفسه‌های غبارآلود قوه قضاییه معلق است!»

آرجان اظهار داشت که اقدام آنها ادامه خواهد داشت و از جستجوی بستگان خود دست برنمی‌دارند.

پس از اعلام این خبر، مادران شنبه در میدان گالاتاسرای گل میخک گذاشتند و به فعالیت خود پایان دادند.

جمعیت حقوق بشر فعالیت‌هایی را در بسیاری از شهرها برای حمایت از مادران/فعالین شنبه سازماندهی کرد.