مدحت سنجار: پرونده کوبانی، پرونده‌ای برای انتقامگیری است

مدحت سنجار، ریاست مشترک حزب جامعه دمکراتیک اعلام کرد که درهم شکستن داعش در کوبانی همزمان به معنای خاتمه دادن به سیاست‌های آ.ک.پ در سوریه بوده و به همین دلیل کینه شدیدی بر دل گرفته‌اند. تلاش می‌کنند انتقامگیری کنند.

مدحت سنجار، ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌‌ها در خصوص گشودن پرونده کوبانی و حملات ائتلاف حاکم علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها با خبرگزاری فرات گفتگو کرد.

مدحت سنجار در گفتگوی خود با خبرگزاری فرات اظهار داشت: پرونده کوبانی مرحله جدیدی نابودی سیاسی است که ۶ سال است علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها بطور گسترده‌ای در جریان است و در این باره خاطرنشان ساخت که این پرونده، حساسترین مرحله طرح نابودی سیاسی است.

مدحت سنجار ضمن اشاره به نابودی داعش در کوبانی اظهار داشت که حاکمیت و دولت بیش از همه از این شکست دچار خشم شدند. این خشم هم اکنون نیز ادامه دارد، نمی‌توانند نتایج پیروزی در کوبانی را بپذیرند. نبرد کوبانی در جنگ‌های داخلی سوریه به مقطع مهمی برای حاکمیت در ترکیه تبدیل شد. در همان فرایند سیاسی سیاستهای آ.ک.پ در سوریه نیز به بن بست رسید. به همین دلیل آ.ک.پ و شریک ائتلافی آن نیز دچار خشمی فراوان شدند و تلاش می‌کنند انتقامگیری کنند. پیروزی در کوبانی علیه داعش همزمان خلق کورد و خلق‌های متحد با خلق کورد را در سوریه و خاورمیانه به نیرویی سیاسی قدرتمند و تعیین کننده تبدیل کرد. دولت و حاکمیت نتوانستند در مقابل آن ایستادگی کنند. این موضع انتقامگیری به این دلیل است.

پرونده کوبانی مرحله‌ای مهم به شمار می‌رود

مدحت سنجار در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت که ائتلاف حاکم به دلیل پیروزی حزب دمکراتیک خلق‌ها در ۷ ژوئن، ۳۱ مارس ۲۰۱۹ و ۲۳ ژوئن ۲۰۱۹ شکست خورد، به همین دلیل دچار خشم شده است و تلاش می‌کند تا انتقامگیری کند. همراه با فشارهای سنگین بسیاری از رفقای ما، روسای مشترک پیشین ما، نمایندگان حزب ما،خط مشی پیشین را همچنان دنبال می‌کنند و حزب دمکراتیک خلق‌ها سر تعظیم فرود نیاورده است. هم اکنون حزبمان در مقابل طرح نابودی حزبش قرار گرفته است. این نابودی سیاسی نه فقط علیه حزب دمکراتیک خلق‌هاست، بلکه همزمان طرح نابودی اراده تمام کوردهاست.

مدحت سنجار در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد که توطئه نابودی سیاسی حزب دمکراتیک خلق‌ها ابعاد فراوانی داشته و اظهار داشت: این سیاستها را نه فقط علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها، بلکه در حوزه‌های دیگری نیز به پیش می‌برند. اگر حاکمیت در این مرحله به پیروزی برسد، این فرصت را پیدا می‌کند که تمامی نیروهای اپوزیسیون دمکراتیک در ترکیه را نابود کند.

در دادگاه، ذهنیت و سیاستهای حاکمیت را محاکمه می‌کنیم

سنجار در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت که در پرونده‌هایی از این دست، در سالن دادگاه، در تمامی حوزه‌های دیگر سیاست دمکراتیک، اقدامات سیاسی و حقوقی موثری را علیه اقتدار نشان می‌دهیم. این ما نخواهیم بود که محاکمه می‌شویم، ما خود انها را در دادگاه محاکمه می‌کنیم. ما با ذهنیت و استراتژی سیاسی خود، ععقلانیت و ذهنیت و سیاستهای حاکمیت را محاکمه می‌کنیم. در این رابطه نیز پیشرفتهای خوبی داشته‌ایم.

ما آینده این سرزمین را حفاظت می‌کنیم

سنجار در بخش پایانی گفتگوی خود با خبرگزاری فرات اظهار داشت که حملات حاکمیت تنها علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها نبوده و در این باره ضمن اشاره به تاثیر آن، اظهار داشت که این سیاستها بر تمام جامعه تاثیر می‌گذارد. این مسئله تنها مسئله حزب دمکراتیک خلق‌ها یا مسله کورد نیست. حاکمیت می‌خواهد که رژیم جدیدی را برقرار کند. این رژیم جدید بر پارادایم اسلام و ترکیت قرار دارد. در موضع کنونیمان، ما فقط از خودمان دفاع نمی‌کنیم، بلکه حقوقمان، اراده‌مان، موجودیتمان را هم حفظ می‌کنیم. موضعی که ما در مقابل این حملات نشان می‌دهیم، حراست و حفاظت از آینده این کشور است. حفاظت از آینده‌ای است که بر دمکراسی، صلح، آزادی و برابری استوار است. ما پیشاهنگی این مسئله را بر عهده داریم. زمانی که از برخی از نیروها درخواست می‌کنیم، به دلیل ضعف یا انتظار کمک ما از آنها نیست، ما به همه یاداوری می‌کنیم که باید از آینده خود حراست کنند.