مدحت سنجار: سال ۲۰۲۱ را به سال تجدید سازمان و عملی‌کردن پروژه‌هایمان مبدل می‌کنیم

مدحت سنجار اعلام نمود که در دستور کار قرار گفتن تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها نشانه‌ای از عجز حاکمیت بوده و حزب آنها برای نهادینه کردن دمکراسی و متوقف نمودن حاکمیت مستبد، سال ۲۰۲۱ به مبارزه خود ادامه داده و در سال ۲۰۲۱ پروژه‌هایمان را عملی خواهیم کرد.

مدحت سنجار ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها نشست مشترک انلاینی را با روسای مشترک این حزب در شهرهای مختلف کوردستان و ترکیه برگزار کرد، در این نشست موضوعات سیاسی روز، وضعیت سازماندهی و برنامه‌ریزی تشکبلاتی حزب مورد بررسی قرار گرفت.

سنجار در این نشست اظهار داشت که به دلیل شیوع پاندمی سال ۲۰۲۰ محدودیتهایی پیش آمده بود، اما شیوع پاندمی نه فقط مشکل و محدودیتی برای سلامتی، بلکه موضوع مهمی برای مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نیز رقم زده است.

نمی‌توانند حزب دمکراتیک خلق‌ها را از میان بردارند

سنجار در بخش دیگری ازسخنان خود اظهار داشت که سیاست‌های فشارو سرکوب نتایج بسیار مخربی را به دنبال داشته است و در این باره اظهار داشت: خواستند حزبمان و خلق کورد را از میان بردارند اما به پیروزی دست نیافتند. اما برای نابودی ما برنامه‌های دیگری در دست دارند. با تمامی امکانات به ما حمله کرده و ما را هدف قرار می‌دهند. سیاست‌های آنان در مواجهه با مقاومت ما با شکست مواجه شده است. معمار این مقاومت، مدیران حزبی ما در سطح محلی هستند. خلقمان نیز با رهبران حزبی خود همراه هستند. خصوصا که خلق کورد تا آخرین نفس و با عزم نستوه خود به حمایت از ما پرداخته است و حمایت خود را ادامه می‌دهد. علیرغم تمامی فشارها ما دست از جوان‌سازی حزب دمکراتیک خلق‌ها برنداشته‌ایم و نتوانستند که قدمی ما را به عقب‌نشینی وادار کنند. ما در مسیر مبارزه شکوهمند و حق‌طلبانه‌امان قدمی به عقب بر نمی‌داریم.

' سال ۲۰۲۱ را به سال تجدید سازمان و عملی‌کردن پروژه‌هایمان مبدل می‌کنیم'

مدحت سنجار در بخش دیگری از نشست آنلاین خود با رهبران حزب در شهرهای مختلف کوردستان و ترکیه به سیاست‌های حزبی خود در چهارمین کنگره حزب اشاره کرده و اظهار داشت: دوره جدیدی را اغاز کرده‌ایم. ما باید شعار کنگره چهارم خود را که مقاومت و پروژه‌‌های عملیاتی بود به یاد بیاوریم. مبارزه سنتی ما بسیار مهم است. این جنبش، این حزب و این خلق با مبارزه است که موجودیت خود را حفظ کرده است. در مقابل تمامی فشارها و سرکوب‌ها، راه مبارزه و مقاومت را برگزیده است. معنای این مقاومت اینست که هویت و شکوهمندی خود را حفظ کرده است. زیرا می‌داند با دست برداشتن از هویت خود، از عزت خود نیز دست برمی‌دارد. خلق کورد به خوبی بر این مسئله واقف است. خلق‌های ترکیه از این مسئله به خوبی اطلاع دارند و ما نیز آن را می‌دانیم. ما در مبارزه عملی گذشته خود درس‌های بسیار بزرگی را اموخته‌ایم. برای دستیابی به حیاتی آبرومند، مبارزه امری بازگشت‌ناپذیر است. اما تنها از طرق مقاومت این مسئله ادامه نمی‌یابد. البته باید دانست که مقاومت هدف بزرگی دارد و ان تلاش برای سازندگی جدیدی است. به همین دلیل ما این مسیر را ادامه می‌دهیم و لازم است در این رابطه اهداف جدیدی را بر اساس شرایط جدید پیش رو قرار دهیم. ما اظهار داشته‌ایم که مسیر دستیابی به دمکراسی در ترکیه را باز می‌کنیم و این حاکمیت مستبد را متوقف نموده و مسئله کورد را از طریق دستیابی به راه حل دمکراتیک حل و فصل می‌کنیم. ما در سال ۲۰۲۱ به مبارزه ادامه داده و عملی‌سازی پروژه‌هایمان را آغاز می‌کنیم.

'ما نشان دادیم که می‌توان حاکمیت را شکست داد'

سنجار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که هدف حزب دمکراتیک خلق‌ها تجدید بنای حزب و دستیابی به نیروی جدید معاصر است و انتخابات محلی نشان داده است که می‌تواند حاکمیت را شکست داده و به سیاستهای حاکمیت در این باره خاتمه دهد. تجارب ما در این رابطه امید بخش هستند.

سنجار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت ترکیه با رژیم کودتایی اداره می‌شود و حاکمیت کودتایی آن خواهان نابودی حزب دمکراتیک خلق‌ها و ساکت کردن خلق کورد و قدرتمند نمودن دیکتاتوری است. در این رابطه مدحت سنجار با اشاره به تظاهرات دانشجویان دانشگاه بُغازیچی در مخالفت با انتصاب ملیح بولو از ا.ک.پ به عنوان ریاست دانشگاه اظهار داشت: ریاست یک عضو آ.ک.پ بر دانشگاه واقعیت انتصاب گماشتگان در ترکیه را کاملا عیان می‌سازد. سیاست انتصاب گماشتگان به سطحی رسیده است که می‌خواهند دانشگاه‌ها را نیز تحت حاکمیت خود قرار بدهند. در اصل می‌خواهند که دانشگاه را نیز نابود کنند و به این منظور هر راهکاری را مورد آزمایش قرار می‌دهند. زمانی که گفتیم ساختار جدید موضوع بررسی است، ما می‌خواستیم که مسئله گماشتگان را که امروز در محوریت بحث‌ها قرار گرفته است، مورد توجه قرار دهیم. حتی در مقابل دانشگاه نیز هیچگونه تسامحی ندارند. زیرا آزادی اندیشه و علم را تحمل نمی‌کنند.

'درخواست از اپوزیسیون'

سنجار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که حاکمیت واکنش‌های جامعه را جرم انگاری نموده و بر آن برچسب ترور می‌زند. در این رابطه می‌خواهند که تمامی جامعه را به اسارت ببرند. در همین رابطه مدحت سنجار از تمامی نیروهای اپوزیسیون که با زبان حاکمیت سخن می‌گویند درخواست نمود که از چنین رویکردی دست بردارند. در این باره سنجار خاطرنشان ساخت که مبارزه علیه سیاست‌های حاکمیت با زبان و ذهنیت حاکمیت امکان‌پذیر نبوده و در این باره باید اپوزیسیون متحد شود.

'مانور بر سر حزب دمکراتیک خلق‌ها'

سنجار در بخش پایانی نشست خود اظهار داشت که حزب دمکراتیک خلق‌ها از چنان قدرت و اراده‌ای برخوردار است که می‌تواند علیه هر گونه حمله‌ای مقاومت کرده و سینه خود را در مقابل حملات سپر کند و تمامی حملات را با شکست مواجه کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که هر کس که می‌خواهد از حاکمیت حمایت کند لازم نیست که به حزب دمکراتیک خلق‌ها حمله کند و در این باره باید با دقت عمل نموده و بر سر حزب دمکراتیک خلق‌ها مانور ندهد. وی در ادامه با اشاره به تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش اظهار داشت: اظهار می‌دارند که این تصمیم ارتباطی با ما ندارد، اما در اصل واقعیت را پرده‌پوش می‌کنند، خلق را فریب می‌دهند و با قدرت و سرکوب با این مسئله برخورد می‌کنند.