محکومیت حمله پارت دمکرات کوردستان به نیروهای گریلا از سوی مظلوم عبدی

مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک اعلام نمود که حمله به نیروهای پ.ک.ک به از دست رفتن دستاوردهای کورد منجر شده و این حمله را محکوم کرد.

نیروهای پارت دمکرات کوردستان در شب ١٣ دسامبر در روستای سگرک از توابع آمیدی در جنوب کوردستان، به نیروهای مدافع خلق حمله کرده و در جریان این حمله ٣ گریلای نیروهای مدافع خلق مجروح شدند. در این رابطه فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک، فرمانده مظلوم عبدی با انتشار موضع خود، این حمله را محکوم کرد.

مظلوم عبدی در حساب تویتری خود اظهار داشت که این حمله علیه دستاوردهای کورد بوده و این حمله محکوم می‌شود.

متن موضعگیری مظلوم عبدی در رابطه با این حمله:

"حمله نیروهای پارت دمکرات کوردستان به گریلاهای حزب کارگران کوردستان مایه شرمساری بوده و این حمله دستاورد آرمان‌های کوردی را از میان برمی‌دارد. خواستار توقف این حملات بوده و حل مشکلات را به گفتگوها منوط می‌دانیم. هیچ کس حق ندارد به دفاتر شورای میهنی کورد سوریه و هیچ حزب سیاسی دیگری در روژآوا حمله کند. نیروهای امنیت داخلی باید بر اساس قوانین، وظایف محوله خود را انجام دهند."