مسدود شدن راه صدها روستا در منطقه سرحد به‌دلیل بارش برف

در منطقه سرحد در باکور کوردستان در پی بارش برف سنگین، راه صدها روستا و شهرک مسدود شده است.

بارش برف در منطقه سرحد که از دیروز غروب آغاز شده است، راه صدها روستا و شهرک را مسدود کرده است. تردد در خیابان‌ها و مناطق شهری نیز با دشواری روبرو شده است.

برف بیشترین تاثیر را بر اَرده‌خان و نواحی آن داشته است. در این شهر راه بیشتر از ۵۰ روستا مسدود شده و در ارزروم و آگری نیز راه تعداد زیادی از روستاها و محلات مسدود شده است.

به‌دلیل بارش برف در منطقه میکس در استان وان، در جاده وان - جولمرگ و در جاده ارزروم - قِرس، دید به ۱۰ متر کاهش یافت.

در وان، آگیری، بدلیس، ارزروم، جولمرگ، قرس، موش، ارده‌خان هشدار داده شد که در شب بارش برف پیش‌بینی می‌شود.