تصویر

نوه شیخ سعید: کوردها باید موضع مشترکی علیه پ‌دک اتخاذ کنند

حسن بصری فرات، نوه شیخ سعید و شهردار سابق خنوس، خواستار موضع مشترک علیه پ‌دک شد که چشم خود را بسته و با حملات اشغالگرانه دولت ترکیه به باشور کوردستان همکاری کرد.

حملات اشغالگری و خیانت

حسن بصری فرات، نوه شیخ سعید و شهردار سابق خنوس به خبرگزاری فرات (ANF) گفت که دولت ترکیه اخیرا با حمایت حزب دموکرات کوردستان (پ‌دک) و دولت عراق حملات اشغالگران خود را به باشور کوردستان افزایش داده است و گفت که مردم کورد و احزاب سیاسی را به موضع‌گیری در برابر پ‌دک و خانواده بارزانی که با دشمن دیرینه عمل می‌کنند فراخواند.

فرات با بیان اینکه در هر فرصتی اعلام کرده‌اند که دولت ترکیه دشمن دیرینه مردم کورد است، گفت: «تاسیس دولت ترکیه بر اساس انکار و نابودی مردم کورد است و او با عملکرد خود این را نشان داد.»

«خانواده بارزانی باید فوراً از این اشتباه برگردند»

فرات با بیان اینکه مردم کورد یک قرن است در برابر این انکار مقاومت و مبارزه کرده‌اند، تاکید کرد که رویکرد اخیر پ‌دک در خدمت دشمنان خلق کورد بوده است. فرات با بیان اینکه مردم کوردستان در ۴۰ سال گذشته تحت رهبری جنبش آزادی مبارزه می‌کنند و این مبارزه امید مردم کورد است، گفت: «مبارزه مردم کورد هرگز پایان نیافته است. جنبش آزادی در اقصی نقاط کوردستان مبارزه بی‌نظیری را انجام می‌دهد. مردم باشور خواهران-برادران ما هستند. وقتی یک سیستم فدرال در باشور ایجاد شد، همه کوردها خوشحال شدند. ما فکر می‌کردیم که به عنوان مردم کورد از این سیستم بهره‌مند شویم. اما می‌بینیم که آنها به دشمنان کورد اجازه می‌دهند از دستاوردهایشان استفاده کنند. آنها سرزمین خود را به روی دشمنان خلق کورد گشودند. آنها فضا را برای دولت ترکیه باز کردند. دولت ترکیه بیش از همه دشمن آنهاست. آنها برای نابودی پ‌ک‌ک با دشمنان خود ائتلاف می‌کنند. این راه را برای دولت ترکیه برای نابودی پ‌ک‌ک هموار می‌کند، به آن اجازه می‌دهد پایگاه بسازند و انواع کمک‌ها را ارائه می‌کند. من به عنوان یک کورد نمی‌توانم این را بفهمم. زیرا دولت ترکیه آن را ضمیمه می‌کند. آنها بیشترین آسیب را از این موضوع خواهند دید. زیرا هر چهار بخش کوردستان در محدوده میثاق ملی دولت ترکیه قرار دارد. دولت ترکیه آن را اینگونه ارزیابی می‌کند. خانواده بارزانی باید از این اشتباه برگردند. آنها آن همه سرباز و تجهیزات را بیهوده آنجا مستقر نمی‌کنند. خانواده بارزانی باید فورا از این اشتباه برگردند. زیرا دولت ترکیه به دنبال الحاق آن است.»

«پ‌دک می‌خواهد که کوردستان باشور را به استانی از دولت ترکیه تبدیل کند»

فرات با اشاره به اینکه این سیاست‌های خاندان بارزانی و پ‌دک عواقب خطرناکی برای همه کوردها در پی خواهد داشت، اظهار داشت: «خانواده بارزانی یا می‌خواهند سیستم فدرال را در آنجا از بین ببرند و به استانی از دولت ترکیه تبدیل شوند یا قدرت آن مکفی عدم تقبل درخواست‌های دولت ترکیه نیست. با این حال، واضح است که در خدمت این سیاست‌های الحاقی است. زیرا در غیر این صورت ما نمی‌توانیم توضیح دهیم که چرا دولت ترکیه با این همه تانک و توپ وارد آنجا شده است. اگر آنها قدرت‌شان مکفی نیست، چرا راه را برای دولت ترکیه باز می‌کنند؟ چرا جاده‌های جدید می‌سازند؟ تنها نیروی پویای کوردها که مبارزه و مقاومت می‌کند جنبش آزادی است. با بستن راه‌های مقاومت جنبش آزادی که شجاعانه می‌جنگند، با قطع کردن تدارکاتشان و محاصره کردن آنها و کمک کردن به دشمن به درد کسی نمی‌خورد. دولت ترکیه خصومت آشکار و قدیمی با کوردها دارد. ما دوباره از اینجا خانواده بارزانی را فرا می‌خوانیم، ما کوردستان را یکپارچه می‌دانیم. ما آن را به باشور، روژهلات، باکور و روژاوا تقسیم نکردیم. دشمنان ما را تقسیم کردند. دست از خدمت به دشمن بردارید. دشمن برای نابودی کوردها هیچ تبعیضی قائل نخواهد شد.»

«شما وصیت ملا مصطفی بارزانی را نادیده می‌گیرید»

حسن بصری فرات با یادآوری کلمه تاریخی «جاش» که ملا مصطفی بارزانی برای همدستانی که با دشمن وارد عمل شدند، گفت: «خب، آیا این وصیت ملا مصطفی نیست؟ امروز حتی این وصیت را هم در نظر نمی‌گیرند. امروز شما با دشمن باستانی خود یکی شده‌اید و میزبان آنها هستید. اگر آنها به پ‌ک‌ک پایان دهند چه چیزی به دست خواهید آورد؟ قصد آنها الحاق کل کوردستان است. چه چیزی به دست خواهید آورد؟ فوراً از این اشتباه منصرف شوید.»