پایان نخستین دوره آموزش نیروهای ضد ترور HAT

نخستین دوره آموزش نیرهای ضد ترور HAT در آکادمی شهید هانی الحسن خاتمه یاقت.

دوره آموزشی برگزار شده‌ای تحت نام شهدای مقاومت دوران با گذشت ۱۸۰ روز به پایان رسید. مراسم پایان این دوره آموزشی با حضور مسئولان نیروهای امنیتی داخلی، مسولین نیروهای سوریه دمکراتیک و نمایندگان نهادهای مدنی دیرالزور شروع شد. این مراسم با سلام نظامی آغاز شده و تمامی اعضایی که دوره نظامی خود را به پایان رسانده بودند سوگند یاد کردند. احمد ابراهیم از مسئولان نیروهای امنیت داخلی در دیرالزور در این مراسم سخنرانی کرده و پایان این دوره را تبریک گفته و نقش آنان را در حفظ امنیت منطقه شمال-شرق سوریه مهم ارزیابی کرد.