پرونده شکایت برعلیه بارزانی‌ها به تعویق افتاد

وزارت مهاجرت و مهاجران عراق به دلیل جلوگیری از بازگشت آوارگان برعلیه مدیریت باشور کوردستان در دادگاه فدرال عراق پرونده شکایت تشکیل داده بود‌‌، اما دادگاه فدرال عراق جلسه دادگاه این شکایت وزارت مهاجرت و مهاجران بر علیه بارزانی‌ها را به تعویق انداخت.

مورخ ۲۲ مارس وزیر مهاجرت و مهاجران عراق، اِوان فایق به دلیل جلوگیری از بازگشت آوارگان در دادگاه فدرال عراق برعلیه رئیس حکومت قبلی باشور کوردستان یعنی مسرور بارزانی، رئیس حکومت وقت باشور کوردستان نچیروان بارزانی و وزیر داخله حکومت قبلی باشور کوردستان یعنی ریبر احمد، شکایت کرده و پرونده تشکیل داده است‌‌.

دادگاه فدرال عراق تصمیم گرفته بود که مورخ ۳۱ مارس براساس شکایت وزیر مهاجرت و مهاجران عراق برعلیه ریبر احمد، مسرور و نچیروان بارزانی تشکیل جلسه دهد.

اما این صورت جلسه که لازم بود دیروز تشکیل شود، برگزار نشد و به تعویق انداخته شد. طبق رسانه‌های عراق صورت جلسه این شکایت برعلیه بارزانی‌ها، به مورخ ۲۱ آوریل تعویق انداخته شده است.