پروین بولدان: حزب دمکراتیک خلق‌ها در کنار کارگران است

پروین بولدان ریاست مشترک ه.د.پ در دیدار با کارگران در سایت ساختمانی گالاتاپورت در منطقه کاراکوی استانبول ضمن تبریک روز اول ماه مه اظهار داشت که حزب دمکراتیک خلق‌ها در کنار کارگران قرار داشته و بدون هیچ تردیدی این سیستم را تغییر خواهند داد.

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها و هیات همراه وی در سایت ساختمانی گالاتاپورت در منطقه کاراکوی استانبول به مناسیت روز جهانی کارگر، با کارگران و زحمتکشان دیدار کردند. در این دیدار هیات نمایندگن حزب دمکراتیک خلق‌ها و مسئولان مرکزی این حزب حضور داشتند. همچنین نمایندگان سازمان‌های انقلابی و ازگور کارابولوت دبیرکل Dev Yapi-Îş نیز در این دیدار حضور داشتند. هیات نمایندگی حزب دمکراتیک خلق‌ها و نمایندگان سندیکاها، با کارگران دیدار کرده و اول ماه مه را گرامی داشتند.

مبارزه مشترک

پروین بولدان ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در این دیدار، نخست روز جهانی کارگر را تبریک گفته و اظهار داشت: حتی در چنین روزی نیز کارگران را به کار وا می‌دارند. کارگرانی را که به کوید-۱۹ مبتلا هستند از کار اخراج کرده و کارگران را استثمار می‌کنند. ما به عنوان حزب دمکراتیک خلق‌ها با کارگران هستیم. ما با هم مبارزه کرده و این مبارزه را گسترش می‌دهیم.

این مراسم در مرسین و آنتالیا نیز برگزار شد. در مرسین نمایندگان پلتفرم رنج و دمکراسی در میدان جمهوری مرسین روز جهانی کارگران را جشن گرفتند. در آنتالیا نیز اعضای خانه‌های خلق در خیابانهای این شهر به تظاهرات پرداختند. در جریان این راهپیمایی ۴ نفر از راه پیمایان توسط نیروهای پلیس دستگیر شدند. نیروهای پلیس این افراد را به بهانه اخلال در قانون دستگیر کردند.