راهپیمایان «راهپیمایی احترام به اراده» بیانیه خواهند داد

کسانی که در «راهپیمایی احترام به اراده» شرکت کرده‌اند، پس از راهپیمایی به سمت مرکز جولمرگ بیانیه‌ای خواهند داد.

راهپیمایی احترام به اراده

«راهپیمایی احترام به اراده» که علیه غصب شهرداری جولمرگ به مدیریت حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) در سوم ژوئن راه‌اندازی شد، در نهمین روز خود ادامه دارد. صدها تن از راهپیمایان، از جمله تولای حاتم‌اوغوللاری، رئیس مشترک دم پارتی، کسکین بایندر، رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (دب‌پ) و جاهد کرکازاک، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه‌دپ) شب را در منطقه دَپین گذراندند. راهپیمایان صبح زود با صرف صبحانه مقدمات خود را برای آخرین روز راهپیمایی کامل کردند.

گروهی از جمله نورالدین چلیک، یک زندانی که پس از ۳۰ سال زندان آزاد شده بود، از راهپیمایان منتظر در دَپین بازدید کردند. راهپیمایان که همراه با خواندن آهنگ پایکوبی می‌کردند، ظهر به سمت مرکز جولمرگ راهپیمایی می‌کنند. راهپیمایان پس از حدود ۱۰ کیلومتر راهپیمایی به مرکز شهر می‌رسند. در آنجا انتظار می‌رود بیانیه‌ای ارائه شود.