بوردو، راهپیمایی «آزادی برای رهبر آپو»

خلق کورد و دوستانشان در شهر بوردو برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان راهپیمایی انجام دادند.

در شهر بوردوی فرانسه، خلق کورد و دوستانشان به خیابان‌ها آمدند و خواستار آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان شدند.

صدها تن از کوردستانی‌ها و در پلاسی دی لا بورس تجمع کردند و اطلاعیه‌ای را به زبان فرانسوی درباره‌ی‌ انزوا قرائت نمودند و در مورد انزوا سخن گفتند.