راهپیمایی آزادی: مردم از بسیاری مناطق استانبول به راه افتادند

افراد بسیاری از مناطق استانبول برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به‌سوی گملیک به راه افتادند.

به منظور رفع انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان که ۳۲ ماه است خبری از او نشده و آزادی جسمانی وی، "راهپیمایی آزادی" که به سمت گملیک آغاز شده بود، ادامه دارد.

این راهپیمایی به رهبری کنگره دموکراتیک خلق‌ها (ه‌دک)، حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (هَدَپ)، جنبش زنان آزاد (ت‌ژآ)، فدراسیون انجمن‌های حقوقی و حمایت از خانواده‌های زندانیان و محکومین (مَد-توهد-فِد)، انجمن کمک و حمایت از خانواده‌های ناپدیدشدگان آناتولی، حزب مناطق دموکراتیک (دب‌پ)، دفتر حقوقی سده، انجمن تحقیقات کوردی و مرکز فرهنگی مزوپوتامیا برگزار می‌شود.

شرایط آب و هوایی را نادیده گرفتند

در استانبول باران و طوفان است، اما با وجود این، مردم از نقاط مختلف در باغجیلار تجمع کردند. جمعیت با شور و شوق فراوان به سمت محل تجمع حرکت کردند. در طول راهپیمایی کف زدند و آواز خواندند. شعار "زنده‌باد رهبر آپو" بارها سر داده شد. افرادی که احساسات خود را در مورد راهپیمایی ابراز کردند، ابراز داشتند که مصمم به رسیدن به گملیک هستند.

صبح، جمعیت از مناطق سیلیوری، آوجیلار و بیلیک‌دوزو با وسایل نقلیه به محل تجمع آمدند. حضار نشانه‌های پیروزی می‌ساختند و شور و شوق زیادی داشتند.

بسیاری از مردم منطقه اسنیورت در ساختمان هَدَپ تجمع کردند. جمعیت از منطقه اسنیورت به ۵ منطقه مختلف رفتند. در آنجا نیز شعار "زنده‌باد رهبر آپو" سر داده شد.

فعالان منطقه بایرام‌پاشا گرد هم آمدند و هدف اصلی خود را آزادی جسمانی اوجالان اعلام کردند.

از منطقه آرناوتوکوی نیز افراد زیادی به راه افتادند. آنجا نیز مردم به انزوای تحمیلی بر عبدالله اوجالان اعتراض کردند.