رد درخواست ملاقات وکلای عبدالله اوجالان

درخواست وکلای عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات از سوی دادستانی رژیم ترک رد شد

درخواست نوروز اویسال، فایق اُزگور ارول، جنگیز یورکلی و مظلوم دینچ وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از امرالی و ملاقات با اوجالان از سوی دادستانی جمهوری ترک در شهر بورسا رد شد.

شعبه دوم دادگاه کیفری بورسا به بهانه حکم ۶ ماهه منع ملاقات هر گونه دیدار با اوجالان و سه زندانی محبوس دیگر در جزیره‌ امرالی را رد کرده است.

رِزان ساریجا و نوروز اویسال وکلای عبدالله اوجالان پس از ٨ سال سرانجام در پی اعتصاب غذای گسترده سیاستمداران در زندان‌های کوردستان و ترکیه و فعالان سیاسی کورد در اروپا موفق شده بودند در ٢ و ٢٢ ماه مه، ١٢ و ١٨ ماه ژوئن و ٧ آگوست ٢٠١٩ با موکل خویش ملاقات کنند. دادستانی رژیم ترکیه از ٧ آگوست ٢٠١٩ با هرگونه ملاقات وکلا با اوجالان مخالفت کرده است.