شاخه آنکارا «راهپیمایی آزادی» را آغاز کرد

شاخه آنکارا «راهپیمایی آزادی» برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان راهپیمایی را آغاز کرد.

راهپیمایی آزادی با پیشاهنگی کنگره جامعه دموکراتیک (ک ج د)، جنبش زنان آزاد (ت ژ آ)، حزب مناطق دموکراتیک (د ب پ)، فدراسیون انجمن‌های حقوقی و حمایت از خانواده‌های زندانیان و زندانیان مَد(مَد توهاد-فَد)، انجمن کمک، حمایت، اتحاد و فرهنگ با خانواده‌های بستگان از دست رفته در مهد تمدن (مِبیا-دَر) و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (هَدَپ ) که در منطقه گملیک بورسا آغاز به کار کرده بود، امروز نیز ادامه دارد.

این راهپیمایی با مطالبه آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و حل مسئله کورد برگزار می‌شود. شاخه آنکارا، راهپیمایی را آغاز کرده است . بسیاری از مردم در ساختمان سازمان هَدَپ در آنکارا تجمع کردند. پلیس اتوبوس‌هایی را که شهروندان سوار آن شده بودند را متوقف کرد.

به همین دلیل شهروندان با خودروهای شخصی خود به راه افتادند. قبل از رفتن، نماینده هَدَپ جولمرگ، انور دوشونمز سخنرانی کوتاهی کرد و گفت که موانع زیادی وجود دارد، اما آنها به هر قیمتی که باشد به گملیک خواهند رفت.

دوشونمز گفت: «ما اینجا هستیم تا افکار عمومی را مطلع کنیم. همانطور که می‌دانید ما برای رفع انزوای اوجالان به گملیک می‌رویم. هر اتفاقی هم که بیفتد به سمت گملیک می‌رویم. ما هر کاری که بتوانیم انجام خواهیم داد تا راه را برای آزادی باز کنیم. نیروهای امنیتی که با بهانه‌های مختلف و غیرقانونی سعی در جلوگیری از ما دارند، مهم نیست که چقدر موانع ایجاد کنید، ما هم آن موانع و هم انزوا را برطرف خواهیم کرد. آزادی جسمانی رهبری را محقق خواهیم کرد. برای اینکه صدای خود را بلندتر کنیم، باید مبارزه خود را بزرگتر کنیم.»

پس از این سخنرانی، جمعیت شعار «زنده باد مقاومت امرالی » سر دادند. شهروندان سپس با وسایل نقلیه شخصی خود به سمت گملیک رفتند.