سزای تمللی: از خواسته‌هایمان عدول نمی‌کنیم

سزای تمللی نماینده شهر وان در پارلمان اعلام کرد که حاکمیت ترک از ترس به حزب دمکراتیک خلق‌ها حمله کرده و در این باره اظهار داشت: ما در موضع درست ایستاده‌ایم و از خواسته‌هایمان عدول نمی‌کنیم.

سزای تمللی نماینده شهر وان در پارلمان اعلام کرد آ.ک.پ مشکلات و مسائل موجود را بغرنج‌تر کرده و با روندی که در پیش گرفته است باید متتظر روزهای تاریکی در ترکیه بود.

پرونده‌‌‌های تازه قضایی ٢٨ پارلمانتار حزب دمکراتیک خلق‌ها به مجلس ترک واگذار شده است. سزای تمللی در این خصوص اظهار داشت که این اقدام مجلس نشان می دهد که آ.ک.پ تا چه اندازه در تنگنا قرار گرفته است و در عرصه سیاسی عقیم شده است. تمللی در این باره اظهار داشت: حاکمیت با گشودن پرونده‌های جدید، تشکیل پرونده، دشمنی با حزب دمکراتیک خلق‌ها، خشم و نفرت تلاش می‌کند حزب دمکراتیک خلق‌ها را در بن بست سیاسی قرار دهد. اما این مسئله هیچ زیانی را متوجه حزب دمکراتیک خلق‌ها قرار نمی‌دهد، همه باید به این مسئله اطمینان داشته باشند. حزب دمکراتیک خلق‌ها در این فرایند با فکر، خط سازماندهی شده خود، خلق را ییش از پیش تقویت می‌کند. اما از طرف دیگر اقدامات این حزب[آ.ک.پ]، زیان بزرگی را نیز متوجه آینده خلقمان و ارزش‌های مشترک می‌کنند. از نظر ما باید همه در این باره حساسیتهای خود را داشته باشند.

سزای تمللی عملیات سرکوب سیاسی ۲۰۱۶ را خاطرنشان ساخته و گفت: فرایندی را که در سال ۲۰۱۶ تجربه کردیم، با دستگیری‌های نمایندگان آغاز شد و نخست صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ از رفقای ما دستگیر شدند و تا کنون نیز دستگیر شدن آنها ادامه دارد. از نظر شما از آن زمان تا کنون در ترکیه چه روی داده است؟ هر کس در صورتیکه به یاد بیاورد و نگاهی به آن دوره نظر بیفکند، می‌بیند که طی ۴ سال ترکیه با مشکلات بسیاری مواجه شده است. مسائل و مشکلات صدها برابر، هزاران برابر افزایش پیدا کرده‌اند. در صورتیکه زمینه دمکراتیکی وجود نداشته باشد که در مجلس مسائل و مشکلات مورد بحث و بررسی قرار بگیرند، راه حلی برای آنان یافته شود، مشکلات موجود بغرنجتر می‌شوند. مسئله کورد مسئله دمکراسی در ترکیه، مسئله حقوق بشر و فقر است، با تمامی این مسائل پیوند خورده است. حزب دمکراتیک خلق‌ها دقیقا در موضعی ایستاده است که در صدد یافتن راه حلی برای این مسائل است.

تمللی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارسال پرونده‌های نمایندگان ه.د.پ به مجلس نیز اظهار داشت: هر روز که می‌گذرد حاکمیت بیش از پیش به سوی ضعف و فروپاشی می‌رود و به همین دلیل بر شدت خشونت خود می‌افزاید.

در اینباره تمللی گفت: اخیرا مشاهده شد که عملیاتی که به آن عملیات گاره می‌گفتند با فاجعه پایان یافت. مرتبا می‌گفتند که ۱۳ نفر را نجات می‌دهیم، با هواپیما، چندین صد تن بمب عملیاتی را انجام می‌دهند که به فاجعه ختم می‌شود، به جای آنکه نسبت به جامعه مسئولیت پذیر باشند، حزب دمکراتیک خلق‌ها را در محاصره گذاشته و سلب مصونیت قضایی را طرح می‌کنند. جامعه در دام نمی‌افتد، بلکه هر کس دنبال دست‌یابی به راه حل است. به همین دلیل است که دچار ترس و واهمه هستند. با سوء عملکرد، به فشار و سرکوب دست می‌زنند و نمی‌توانند از تنگناهای موجود نیز خارج شوند. مهم اینست که از هم اکنون می‌خواهند چکار کنند، در صورتیکه دست از سیاستهای جنگ‌طلبانه خود برندارند، روزهای تیره و تاری در انتظار ترکیه خواهد بود.

تمللی در خاتمه سخنان خود افزود که حزبشان قدمی به عقب نمی‌گذارد و در این باره افزود: ما برحق هستیم، مصمم هستیم، از مواضع خود عدول نمی‌کنیم. ما در موضعی درست قرار داریم و مبارزه خود را ادامه می‌دهیم. حاکمیت با ترس و واهمه از مبارزه ما روز بروز بر شدت خشونت می‌افزاید. آنها بیش از مکانیزمهای خشونت، ابزار دیگری در دست ندارند، نیروهای نظامی را در دست دارند. قدرتی را که به دست گرفته‌اند، برای منافع خود مورد بهره‌برداری قرار می‌کند. همه باید نسبت به این مسئله اطلاع داشته باشند و در مقابله با این روند، مبارزه برای آزادی و دمکراسی را گسترش دهند.