تَو-چاند اروپا برای درگذشت اوزمن پیام تسلیت منتشر کرد

مدیر تَو-چاند اروپا، به مناسبت درگذشت فوزی اوزمن، رییس انیستیوی کوردی آلمان پیامی منتشر کرد و اعلام نمود، به دلیل درگذشت وی شکاف عظیمی ایجاد خواهد شد.

مدیر تَو-چاند اروپا، به مناسبت درگذشت فوزی اوزمن، رییس انیستیوی کوردی آلمان پیامی منتشر کرد.

در پیام تَو-چاند اروپا ذکر شده است، با تاسف فراوان خبر درگذشت استاد گران‌قدر و زخمت‌کش فوزی اوزمن را دریافت کردیم. درگذشت آقای فوزی اوزمن ضایعه‌ی بزرگی برای فرهنگ، ادبیات و زبان کوردی بود. تا پایان عمر علیه ژینوساید، انحلال فرهنگی و سیاست‌های اشغال‌گران مبارزه کرد. اگرچه فوزی اوزمن به عنوان استاد زبان و محقق فعالیت می‌کرد، اما هر حوزه را عرصه‌ای برای کار و مبارزه ملی می‌دانست. انقلابی خاموش علیه انحلال فرهنگی بود. به صدها جوان کورد، زبانی کوردی  آموخت و می‌دانست که یادگیری زبان و فرهنگ یک مقاومت ملی است، هر چه بیشتر تحقیق می‌کرد، به کار خود شتاب بیشتری می‌بخشید و به مبارزات ملی معنا می‌بخشید.

استاد اوزمن شخصیتی بردبار و روشن‌فکر داشت

مدیر تَو-چاند همچنین در پیام خود اعلام نمود که مرگ استاد اوزمن شکاف بزرگی را بر جای خواهد گذاشت. استاد اوزمن شخصیتی بردبار و روشن‌فکر داشت و مرگ او شاگردان و دوستانش را اندوهگین کرد.

در پایان این پیام آمده است، در شرایطی که خلق ما با حمله بی‌سابقه‌ای از هر سو مواجه هستند و مقاومت می‌کنند، نیاز به چنین شخصیت‌هایی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. ما به عنوان جنبش فرهنگی در اروپا، همان‌گونه که در زمان حیاتش کارهای وی را ارج نهادیم، از درگذشت وی نیز ناراحت و غمگین شدیم. این ضایعه بزرگی برای فرهنگ و ادبیات کوردستان است. تسلیت خود را به خانواده اوزمن، انستیتوی کورد آلمان، پن کورد، کنگره‌ی ملی کوردستان (ک‌ن‌ک) و ی‌م‌ک و خلق کورد ابراز می‌کنیم.