وخامت وضعیت جسمانی مطلب احمدیان زندانی سیاسی کورد

مطلب احمدیان زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان رجایی شهر کرج علی رغم رنج بردن از آسیب نخاعی و همچنین پارگی و عفونت بیضه، اما از حق رسیدگی پزشکی محروم می‌باشد.

به نقل از جمعیت حقوق بشر کوردستان، وضعیت جسمانی «مطلب احمدیان» زندانی سیاسی کورد وخیم می‌باشد و نیاز به اعزام سریع به بیمارستان و رسیدگی پزشکی دارد.

دکتر جراح زندان رجایی شهر کرج پس از معاینه‌ی این زندانی سیاسی به دلیل جمع شدن خون در بیضه و عفونت دستور اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان را صادر کرده است. این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۷ مهرماه به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده است و علی رغم دستور پزشک مبنی بر بستری وی و تخلیه‌ی خون اما نیروهای رژیم وی را به زندان برگردانده و مانع بستری وی شده‌اند.

علی رغم وضعیت بد جسمانی آقای احمدیان، نیروهای امنیتی رژیم مانع از رسیدگی پزشکی به این زندانی سیاسی می‌شوند.

مطلب احمدیان متولد ۱۳۶۳، فرزند قادر سال ۸۹ توسط دادسرای عمومی و انقلاب سقز به عضویت در حزب کومله و ورود غیر مجاز به خاک ایران متهم شد. وی سال ۸۹ توسط شعبه ی اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام محاربه و فساد فی الارض به ۳۰ سال حبس و تبعید به میناب محکوم شد.

مطلب احمدیان در این مدت و با گذشت ۱۰ سال از زندان از حق مرخصی و رسیدگی پزشکی محروم بوده است.