وکلا یک بار دیگر برای رفتن به امرالی درخواست دادند

دفتر حقوقی سده برای اینکه بتواند با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان ملاقات کند، به دادستانی عمومی بورسا و ریاست زندان امرالی مراجعه کرد.

ریزان ساریجا، راضیه اوزتورک، فایق اوزگور ارول و مظلوم دینچ از وکلای دفتر حقوقی سده به منظور دیدار با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به دادستانی عمومی بورسا و اداره زندان امرالی مراجعه کردند.

وکلای دادگستری همچنین از دادستانی و اداره زندان امرالی درخواست کردند تا سایر زندانیان در امرالی، عمر خیری کنار، حامیلی یلدریم و ویسی آکتاش را ببینند.

از ۲۵ مارس ۲۰۲۱ تاکنون هیچ اطلاعاتی از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان دریافت نشده است.