زبیر آیدار خواستار مشارکت عمومی در گردهمایی دوسلدورف آلمان شد

زبیر آیدار عضو شورای اجرایی ک.ج.ک در یک فراخوان خواستار مشارکت عمومی در گردهمایی ٢۵ ژوئن در دوسلدورف آلمان شد.

زبیر آیدار عضو شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) در گفتگو با خبرگزاری فرات ضمن اشاره به موج حملات نظامی ترکیه به کوردها، به منزوی‌سازی مطلق رهبر خلق کورد در زندان جزیره امرالی ترکیه و عدم کسب هرگونه اطلاعی از سرنوشت اوجالان طی پانزده ماه گذشته پرداخته و سکوت بین‌المللی در برابر اقدامات ترکیه را مورد انتقاد قرار داده است.

آیدار درخواست دسته جمعی ٧٧۵ وکیل دادگستری برای کسب مجوز عبور به امرالی را بسیار مهم خوانده و خواستار حمایت رسانەها از این گام حقوقدانان شده است.

عضو شورای اجرایی ک.‌‌ج‌.ک همچنین از راهپیمایی چند روز پیش بسوی شهر بندری گملیک بورسا در نزدیکی جزیره امرالی در فضای امنیتی و در میانه سرکوبگری دولت ترکیه تقدیر کرده است.

زبیر آیدار در عین حال خواستار مشارکت عمومی در یک گردهمایی شده که قرار است ٩ روز دیگر، ٢۵ ژوئن با هماهنگی گروه ابتکار برای دفاع از کوردستان در دوسلدورف آلمان برگزار شود.