در سلیمانیه نشستی درباره‌ی آلودگی محیط زیست برگزار شد

امروز در مؤسسه‌ی آزادبوون، در چارچوب پروژه‌ی نظارت و ارزیابی وضعیت محیط زیست، نشستی تحت عنوان «آلودگی صوتی در شهر سلیمانیه و راه‌کار‌ مناسب» برگزار شد.

امروز در مؤسسه‌ی آزادبوون، در شهر سلیمانیه، درباره‌ی آلودگی صوتی و تأثیرات آن بر محیط زیست، نشستی توسط استاد روژان فریدون برگزار شد. روژان فریدون در آغاز این نشست درباره‌ی علل و منشاء آلودگی صوتی آمار و ارقامی را ارائه کرد، که علل آن را افزایش تعداد وسایل نقلیه نسبت به محیط شهر و وجود آپارتمان‌ها قلمداد کرد که باعث افزایش صدا می‌شود زیرا آپارتمان‌ها توانایی جذب صوت را ندارند، سپس به تأثیرات صدا بر روح و روان شهروندان به طور عام و کودکان به طور خاص پرداخت.

در ادامه‌ی این نشست روژان فریدون به راه‌کار آلودگی صوتی پرداخت و گفت: «وجود کمربندهای سبز دلیل خوبی برای کاهش و جذب صدا است اما طبق تحقیقاتی که در مورد شهر سلیمانیه انجام داده‌ام میزان فضای سبز و کمربندهای سبز بسیار کم است و حتی در گسترش شهر نیز به آن توجهی نشده است.»

سپس این نشست با پرسش و پاسخ به پایان رسید.