غارت سواحل دریاچه وان با هتل ۵ ستاره

ساحل دریاچه وان پر از سنگ و خاک است و هتل مریت روی آن ساخته می‌شود. فرمانداری وان و شهرداری اَدرمیت آک‌پ در مقابل این غارت اموال عمومی سکوت کرده‌اند.

هتل مریت که در منطقه آرتمتِ وان واقع شده است، حدود یک هفته است که دریاچه وان را غارت کرده است. برای وسعت ‌بخشیدن به ساحل، خاک و سنگ به دریاچه می‌ریزند. روبروی هتل جزیره کوچکی در دریاچه در حال ساخت است که نهادها و شهرداری در برابر آن سکوت کرده‌اند. شهرداری حزب عدالت و توسعه (آک‌پ) که به محل شکایت آمده بود، گزارشی فرمالیته تهیه کرده و منطقه را ترک نمود. فرمانداری وان نیز با وجود اعتراض مردم ساکت است.

فاتح شاهین از فعالان محیط زیست مِزوپوتامیا (بین‌النهرین) در این باره توضیحاتی ارائه کرد و به ماده ۶ قانون سواحل اشاره نموده و گفت: «بر اساس قانون همه باید بتوانند به ‌طور مساوی و آزادانه از ساحل لذت ببرند و نباید هیچ ساختمانی در ساحل ساخته شود. این مشخص و اساسی است، یعنی قانون می‌گوید ساحل مال ساکنان منطقه است، مال جامعه است، نمی‌توان هیچ ساختمانی آنجا ساخت. اما با وجود این ساحل غارت شده، به محل ساخت و ساز آک‌پ تبدیل شده، به کارگاه آک‌پ تبدیل شده است. بازار بسیار بزرگی در حاشیه دریاچه وان ساخته شده است. شما بدون پرداخت پول نمی‌توانید از زیبایی دریاچه وان لذت ببرید. آک‌پ اجازه این وضعیت را داده است. به همین دلیل نمی‌تواند از هتل مریت دست بردارد. با این کار دریاچه گل‌آلود می‌شود، زندگی بسیاری از موجودات زنده به ‌خطر می‌افتد و زیستگاه حیوانات از بین می‌رود. هیچ‌کس حق این کار را ندارد.

نه تنها هتل مریت بلکه هتل ددمان نیز این کار را انجام داده است. حالا اگر به این موضوع رسیدگی نشود، مصداق و نمونه شده و غارت دریاچه وان بیشتر می‌شود. مطابق خواست خودشان طراحی می‌کنند که چگونه دریاچه وان را به منطقه‌ای برای رانت‌خواری و اجاره تبدیل کنند. شما نمی‌توانید چنین کاری را در سواحل استانبول انجام دهید، اما می‌توانید این کار را در اینجا انجام دهید. ما هم تقصیر داریم، مردم ما باید آگاه بوده و مراقب دریاچه وان باشند.»