جنبش زنان بلوچستان ربودن و ناپدیدکردن وریشه مرادی را محکوم می‌کند

جنبش زنان بلوچستان ربودن وریشه مرادی عضو کژار توسط نیروهای اطلاعات دولت ایران را محکوم نموده و خواستار آزادی و عدالت برای این فعال سیاسی و تمام فعالین سیاسی زن است.

جنبش زنان بلوچستان در بیانیه‌ای اشاره کرده که به‌عنوان بخشی از جنبش آزادیخواهی خلق بلوچ، وظیفه آنان مبارزه و رویارویی با ستم و ناعدالتی است و همزمان حامی و مدافع خواهران کورد خود، فعالین حقوق زنان و تمام کسانی‌اند که در راه عدالت، آزادی و برابری مبارزه می‌کنند.

نیز تاکید نموده: دستگیری بدون حکم قضایی و ربودن و ناپدیدکردن وریشه مرادی؛ مدافع حقوق زنان در کوردستان و عضو جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) توسط جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم.

جنبش زنان بلوچستان این را نیز افزوده: اخباری که درباره برخورد شدید و توام با شکنجه در زمان دستگیری وریشه مرادی به دست آنان رسیده، مایه نگرانی شدید است. نیز خواستار آزادی فوری این فعال حقوق زن کورد شده‌اند.

فعالین زن بلوچستان از جامعه جهانی خواسته‌اند که هرچه زودتر در این موضوع مداخله نموده و اقداماتشان برای آزادی این عضو کژار را انجام دهند.

اخیرا طبق بیانیه کژار، روز ۱ اوت ۲۰۲۳ یک کادر آنان به نام وریشه مرادی با کد سازمانی جوانا سنه در حین انجام یکسری وظایف سیاسی و سازمانی مرتبط با زنان در روژهلات کوردستان، در حوالی شهر سنه توسط نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ربوده شده و به مکانی نامعلوم منتقل گردیده است.

نیز گفته بود که با وجود پیگیری‌ها مکرر خانواده وریشه مرادی و مراجعاتشان به نهادهای امنیتی ایران، هیچ خبری درباره وی به‌دست نیامده است. این وضعیت موجب نگرانی ما و خانواده وریشه مرادی شده است.