مادران اصفهانی با اخراج از سالن نتوانستند شنای فرزندانشان را ببینند

مسابقات شنای پسران نوجوان در اصفهان برای اخراج مادران از جایگاه تماشاگران برای دقایقی متوقف شد

مسابقات شنای پسران نوجوان در اصفهان برای اخراج مادران از جایگاه تماشاگران برای دقایقی متوقف شد

 

شورای تامین استان اصفهان در سومین روز مسابقات شنای پسران رده زیر ١٧ سال، با ادامه حضور مادران در جایگاه تماشاگران مخالفت کرده است.

 

گزارش‌ها حاکیست اعتراض این مادران به نتیجه نرسید و آنها مجبور به ترک سالن شدند.

یک شهروند-خبرنگار که ویدئویی از سالن شنا منتشر کرده است می گوید زنان با زور از سالن اخراج شدند.