ه.پ.گ هویت یک گریلای شهید جنگ در منطقه هاتای ترکیه را منتشر کرد

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای هویت یک گریلای خود را که در ماه ژوئیه در جنگ با نظامیان رژیم اشغالگر ترکیه در منطقه هاتای به شهادت رسیده بود منتشر کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان در اطلاعیه‌ای جزئیات شناسنامه یک گریلای شهید را اعلام کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"روز ٣ آگوست در گزارشی اعلام کرده بودیم که ارتش اشغالگر ترک در ارتفاعات دورت‌یول استان هاتای دست به عملیاتی نظامی کرد که دو ماه به درازا کشید و روز ٢١ ژوئیه یکی از رفقایمان با کد سازمانی «جوان» در جنگ به شهادت رسید. جزئیات شناسنامه رفیق شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: محمد خلیل

   کد سازمانی: جوان سوار

   محل و سال تولد: عفرین

   نام مادر – نام پدر: رانیه - عبدالرحمن

  تاریخ و محل شهادت: ٢١ ژوئیه ٢٠٢٠/ آمانوس

در تلاش هستند تا اشغالگری و استعمارگری در کوردستان را امری عادی نشان دهند و جامعه کورد را در میان سیستم استعمارگری ذوب کرده و نابود نمایند. اعمال ضدانسانی که از سوی دولت فاشیست ترک انجام می‌گیرندو نیروهای امپریالیست به حمایت مادی و تکنولوژی آن ادامه می‌دهند به امری روزمره تمامی سازمان‌های دولتی مبدل شده است. هدف تمامی این مجموعه درهم شکستن اراده خلق کورد و نابودی آن است. علیه سیستمی که تنها هدف آن به بردگی کشیدن تمامی ملت کورد است، موثرترین مبارزه از سوی نیروهای گریلای جنبش آزادیخواهی انجام می‌شود و روز به روز ماهیت واقعی این سیستم را بیش از گذشته برملا می‌کند. جنبش رهبر آپو و تاریخ ما در این مبارزه با درک این واقعیت راه مبارزه را روشن کردند. اولین پراکتیک این مقاومت با پیشاهنگی مظلوم دوغان در زندان آمد آغاز شد و تا به امروز با پذیرش هزینه‌های سنگین به مقاومت ادامه دارد. شهدای قهرمان ما با فدا کردن جان خود این مقاومت باشکوه را آغاز کردند با اگاهی از ماهیت این دولت فاشیست راه فداییگیری را برگزیدند. آنانکه بیرق این مقاومت را بدست گرفتند به این رمز واقف شدند که نه در یک روز بلکه هر روز باید فاشیسم کشته شود. جان خود را فدای مقاومت شرف نمودند و خواب دولت فاشیست ترک را نقش بر آب کردند. یکی از این قهرمانان رفیق جوان است. رفیق جوان سال ١٩٩۴ در مهد وطندوستان کوردستان و فرهنگ کوردی، عفرین چشم به جهان گشود. در میان خانواده‌ای میهن‌دوست و زحمت‌کش بزرگ شد و در سن جوانی وارد فعالیت‌های جوانان شد. سال ٢٠١٣ به کوهستان‌های آزاد کوردستان آمد. مراحل آموزشی را با موفقیت به پایان رساند و برای مبارزه علیه فاشیسم به عرصه آمانوس رفت. مدتی طولانی در عملیات‌های آماناس که در آنها ضربات مهلکی بر رژیم اشغالگر وارد شد جای گرفت. در زندگی گریلایی رفیقی فروتن و زحمت‌کش بود و به وظایف خویش با موفقیت عمل می‌کرد.

مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده رفیق شهید و سپس عموم خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز می‌داریم و با آرمان‌های شهیدان راه آزادی تجدید میثاق می‌کنیم."