۴٧ تن در تجمع گروه مادران شنبه در استانبول بازداشت شدند

تجمع گروه مادران شنبه، در هفتصدمین هفته متوالی خود در میدان گالاتاسارای استانبول با دخالت پلیس ترکیه به خشونت کشیده شد و شماری از تجمع کنندگان بازداشت شدند

تجمع گروه مادران شنبه، در هفتصدمین هفته متوالی خود در میدان گالاتاسارای استانبول با دخالت پلیس ترکیه به خشونت کشیده شد و شماری از تجمع کنندگان بازداشت شدند

 

به دنبال آنکه وزیر کشور ترکیه، تجمع مادران شنبه را ممنوع اعلام کرد، پلیس به این تجمع هجوم برده و ۴٧ تن را بازداشت کرد.

 

دختر فهمی توسون یکی از این مادران در واکنش به هجوم پلیس گفته ٢٣ سال است برای اطلاع از سرنوشت پدرش هر هفته در این میدان تجمع می کنند. 

گروه مادران شنبه، طی روزهای گذشته به مناسبت هفتصدمین هفته تجمع متوالی خود طی فراخوانی از همە انسانهای آزادیخواه خواسته بودند امروز در میدان گالاتاسارای استانبول تجمع کنند.

 

در سال‌های دهه نود میلادی، هزاران شهروند کرد پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی ترکیه مفقود شدند و یا به طرز مشکوکی به قتل رسیدند.

 

خانواده قربانیان از آنزمان تاکنون دنبال مفقودین می‌گردند و امیدوارند آنها دوباره به خانه بازگردند. بسیاری هم امیدی به بازگشت آنها ندارند اما می‌خواهند عاملین ربودن و قتل آنها توسط دولت ترکیه معرفی و محاکمه شوند.