تعداد مبتلایان به کرونا به ۴٠٩ هزار نفر رسید

بیماری کووید١٩ در سراسر جهان به پیش می‌تازد و جان افراد بیشتری را می‌گیرد. شمار مبتلایان به این بیماری به ۴٠٩ هزار نفر رسیده است.

برپایه‌ی گزارش تازه سایت «ورلداُمتر» موارد مبتلا به بیماری کووید١٩ در ١٩۶ کشور جهان شناسایی شده‌اند. بر اساس آمارهای رسمی وزارتخانه‌‌های بهداشت کشورهایی که این بیماری در آنان تشخیص داده شده تاکنون ١٨ هزار و ٢۵٩ نفر از مبتلایان جان خود را از دست داده‌اند. در صدر این کشورها ایتالیا با ۶ هزار و ٨٢٠ مورد فوتی و چین خاستگاه این ویروس با ٣ هزار و ٢٧٧ مورد فوتی قرار دارند. اسپانیا با ٢٨٠٠ فوتی و ایران با ١٩٣۴ مورد در رتبه‌های سوم و چهارم بیشترین جانباختگان ویروس کرونا جای گرفته‌اند.

از سوی دیگر هر آن بر تعداد افراد مبتلا به بیماری کووید١٩ در جهان افزوده می‌شود. تازه‌ترین آمار حاکی از افزایش مبتلایان به ۴٠٨ هزار و ٨٩٢ نفر است. تنها در روز سه‌شنبه (٢۴ مارس/ ۵ فروردین) ٣٠ هزار و ١١٠ مورد جدید ابتلای قطعی به بیماری کووید١٩ در سراسر جهان شناسایی شده‌اند و یک هزار و ٧۵٢ فرد مبتلا جان خود را از دست داده‌اند (بدون آمار امروز فرانسه)، همچنین وضعیت ١٢ هزار و ۶۴٨ بیمار نیز وخیم اعلام شده است.

لیست کشورهای صدر جدول مبتلایان به ویروس کرونا به این شرح است:

١- چین: ٨١ هزار و ١٧١ مورد ابتلا، ٣٢٧٧ فوتی.

٢- ایتالیا: ۶٩ هزار و ١٧۶ مورد ابتلا، ۶٨٢٠ فوتی.

٣- آمریکا: ۴٩ هزار و ۵٩۴ مورد ابتلا، ۶٢٢ فوتی.

۴- اسپانیا: ٣٩ هزار و ۶٧۶ مورد ابتلا، ٢٨٠٠ فوتی.

۵- آلمان: ٣١ هزار و ٩٩١ مورد ابتلا، ١۴٩ فوتی.

۶- ایران: ٢۴ هزار و ٨١١ مورد ابتلا، ١٩٣۴ فوتی.

٧- فرانسه: ١٩ هزار و ٨۵۶ مورد ابتلا، ٨۶٠ فوتی.

٨- کره جنوبی: ٩ هزار و ٣٧ مورد ابتلا، ١٢٠ فوتی.

٩- سوئیس: ٩ هزار و ١١٧ مورد ابتلا، ١٢٢ فوتی.

١٠- بریتانیا: ٨ هزار و ٧٧ مورد ابتلا، ۴٢٢ فوتی.