129000 نفر در شاخ بزرگ آفریقا در معرض خطر گرسنگی هستند

سازمان جهانی بهداشت (WHO) هشدار داده است که حدود 129 هزار نفر در منطقه شاخ بزرگ آفریقا (کشورهای شمال شرق آفریقا) که چندین سال است با خشکسالی وحشتناک دست و پنجه نرم می‌کنند، به حداکثر سطح ناامنی غذایی خود رسیده‌اند.

لیزبت آلبریچ، مسئول سازمان جهانی بهداشت در منطقه، از طریق ویدئوکنفرانس از نایروبی گفت: وقتی من در مورد شاخ بزرگ آفریقا صحبت می‌کنم، منظورم جیبوتی، اتیوپی، کنیا، سومالی، سودان جنوبی، سودان و اوگاندا است.

آلبریچ با بیان اینکه اپیدمی‌ها در این منطقه افزایش زیادی داشته است، توجه را به افزایش چشمگیر تعداد کودکان مبتلا به سوءتغذیه جلب کرد.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، 48 میلیون نفر در این منطقه با سطوح بحرانی ناامنی غذایی مواجه هستند.

از این 48 میلیون نفر، 6 میلیون نفر در ناامنی غذایی "اضطراری" هستند. 129 هزار نفر از آنها در سطح حداکثر (مرحله 5) قرار دارند که به عنوان "فاجعه" بیان می‌شود.

به گفته لیزبت آلبریچ، 33 هزار نفر از این 129 هزار نفر در سودان جنوبی و 96 هزار نفر در سومالی زندگی می‌کنند.

سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان کرد که افراد در مرحله 5 "با مرگ روبرو هستند".

سازمان جهانی بهداشت که تاکید کرد در سال جاری برای حمایت از جمعیت منطقه نیاز به 178 میلیون دلار وجود دارد، بیان می‌کند که این ناامنی غذایی منشا افزایش اپیدمی‌ها است.

لیزبت آلبریچ، با تاکید بر ارتباط بین افزایش ازدیاد اپیدمی‌ها و تغییرات آب و هوایی، گفت: شاخ بزرگ آفریقا هرگز در این قرن چنین تعداد اپیدمی بالایی را تجربه نکرده است.