۵۴ سال از ترور سلیمان معینی و خلیل شوباش بدست مصطفی بارزانی گذشت

۵۴ سال پیش سلیمان معینی یکی از رهبران سرشناس انقلابی روژهلات کوردستان توسط مصطفی بارزانی رئیس پ.د.ک ترور گردید و پیکر وی به نیروهای ساواک و حکومت پهلوی ایران تحویل داده شد

حکومت اشغالگر پهلوی ایران مانند سایر اشغالگران کوردستان، همه‌ی حقوق ملی و سیاسی خلق کورد در روژهلات کوردستان را نقض کرده بود. خلق کورد در این بخش کوردستان برای بدست آوردن حقوق خود علیه رژیم پهلوی دست به مبارزه زد. چندین شخصیت پیشگام انقلابی آن دوره پس از جمهوری کوردستان خود را سازمان دادند و یک جنبش گسترده علیه رژیم اشغالگر ایران ایجاد کردند و صدها جوان کورد به این جنبش پیوستند.

به دلیل تلاش‌های این مبارزان در سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۶٨ با پیشگامی سلیمان معینی مشهور به فایق امین، ملا احمد شلماشی مشهور به ملا آواره، اسماعیل شریف زاده، محمد امین سراجی، قادر شریف، خلیل مصطفی‌زاده مشهور به خلیل شوباش و ... جنبشی گسترده برای آزادی روژهلات کوردستان و بدست آوردن حقوق خلق کورد ایجاد کردند.

فعالیتها و تلاش‌های این گروه سبب ایجاد بحران برای رژیم پهلوی شده بود. نیروهای مختلف انقلابیون آن دوران به بزرگی و نیرومندی این جنبش پی برده بودند و دست به پشتیبانی از این جنبش زدند و تعدادی از پیشگامان خود را روانه‌ی کوردستان کردند تا از این مبارزات حمایت کنند. یکی از این افراد کورش لاشایی بود.

رژیم اشغالگر پهلوی ایران برای نابود کردن این جنبش دست به فعالیت و تحریک جاسوسان و مزدوران خود زد تا این جنبش را از میان بردارند. این مبارزان روژهلات کوردستان نیز مانند همه‌ی جنبش‌های دیگر توسط تعداد کثیری از شخصیتها و مردم جنوب کوردستان مورد حمایت قرار گرفتند و به همین دلیل برای سازماندهی کارهایشان در جنوب کوردستان دست به فعالیت و سازماندهی خود زدند. هم زمان نیز با مبارزات جنوب کوردستان هر گونه همکاری انجام دادند و از روژهلات کوردستان کمک‌های لازم را به طور مداوم برای مبارزات جنوب میهن جمع‌آوری می‌کردند و برای آنها می‌فرستادند.

حمایتهای جنوب و اتحاد مبارزان باشور و روژهلات در آن زمان رژیم پهلوی را تحت فشار قرار داده بود. به همین دلیل توسط ساواک و مزدورانش به سران پ.د.ک با ریاست مصطفی بارزانی ارتباط برقرار کرده و از آنها خواستند این افراد را بکشند و یا اینکه آنها را دستگیر نموده و به ایران تحویل دهند.

مقرهای بارزانی به دلیل دریافت مداوم کمک‌های مالی از ساواک و رژیم ایران و به دلیل حمایتهای مداوم رژیم اشغالگر ایران از آنها، فورا علیه مبارزان روژهلات کوردستان اقدام کردند و از راه مهره‌های خود به جاسوسی در میان آن افراد پرداختند و به شایعه پراکنی علیه آنها پرداختند.

پ.د.ک در آن زمان علیه مبارزان روژهلات کوردستان اعلان جنگ نمود و در عمل چندین تن از شخصیتها و مبارزان برجسته‌ی روژهلات کوردستان را به درخواست رژیم پهلوی ترور نمود. سلیمان معینی که یکی از شخصیتهای برجسته و پیشاهنگان جنبش آن زمان بود به طور مستقیم توسط پ.د.ک و بارزانی و ساواک هدف قرار داده شد.

در آن زمان سلیمان و خلیل شوباش می‌خواستند از سلیمانیه به طرف روژهلات کوردستان بروند. مسیر آنها از منطقه‌ی سیتک سلیمانیه می‌گذشت. پ.د.ک از راه یکی از جاسوس‌های خود با نام قاله تگرانی که اهل روستای تگران بود در سیتک و توسط یکی از افراد حزب با نام صدیق برای اتومبیل سلیمان معینی و خلیل شوباش کمین کرده و آنها را دستگیر نمودند و به درخواست مقر بارزانی همان جا خلیل شوباش را در مقابل چشمان سلیمان معینی ترور می‌کنند و سلیمان معینی را هم به مقر ریاست آن زمان می‌برند.

سلیمان معینی در مقر ریاست انقلاب مورد بی‌احترامی قرار گرفته و بسیار تلاش کردند تا او را به یکی از مزدوران خود تبدیل کنند، اما علی‌رغم تلاشهای بسیار افراد نزدیک به بارزانی معینی تسلیم خواسته‌های آنها نشد.

بر اساس آخرین اسناد و اطلاعاتی که توسط روزنامه‌نگار حسن قاضی منتشر شد، کلیه‌ی بازجویی‌ها و تحقیقاتی که در مقر بارزانی و پارتی بر روی سلیمان معینی انجام شده است، برای دستگاه اطلاعاتی آن زمان ایران به نام ساواک فرستاده شده است و کلیه‌ی اطلاعات در مورد انقلاب و فعالیتهای مبارزان روژهلات کوردستان برای رژیم پهلوی ایران فرستاده شده است.

در بازجویی‌ها از سلیمان معینی مبارزات روژهلات کوردستان به عنوان "اغتشاش و آشوب" نام برده شده است و بازجویان بارزانی چندین بار تاکید کرده‌اند که اقدامات سلیمان معینی و همراهانش "اغتشاش و ایجاد آشوب" است و "کارهای آنها علیه رژیم پهلوی" به زیان بارزانی و پ.د.ک بوده است و به همین دلیل تمام تلاش خود را کرده‌اند تا مانع فعالیتهای آزادیخواهانه‌ی خلق روژهلات شوند.

پس از شکست بازجویان بارزانی در روز ۱۵ مه ۱۹۶٨ /۲۵ اردیبهشت سلیمان معینی به دستور مصطفی بارزانی ترور شد و فورا پیکر او به ژنرال بیات مسئول دستگاه ساواک ایران تحویل داده می‌شود. این ژنرال ایرانی نیز پیکر معینی را در شنو و پیرانشار و مهاباد در مقابل چشم مردم به نمایش گذاشت اما پس از چند روز به دلیل نارضایتی مردم روژهلات کوردستان رژیم ایران ناچار می‌شود پیکر وی را به خانواده و بستگان معینی تحویل دهد. مردم مهاباد و سایر مناطق روژهلات کوردستان نیز طی مراسمی پیکر وی را در قبرستان بوداق سلطان مهاباد به خاک سپردند.

ترور مبارزان کورد روژهلات کوردستان تنها به ترور سلیمان معینی محدود نشد و ملا آواره و صدیق انجیری آذر و چندین رهبر و مبارز دیگر روژهلات که تعدادشان بیشتر از ۷۰ تن است، در آن زمان توسط نظامیان مصطفی بارزانی ترور شدند. پ.د.ک با این اعمال تروریستی خود توانست مدتی مانع از سربرآوردن انقلاب در روژهلات شود. حتی پس از سقوط رژیم پهلوی، بارزانی‌ها با ریاست مسعود مصطفی بارزانی در زمان قیاده موقت علیه کوردهای روژهلات جنگیده و چندین منطقه را برای رژیم ایران از دست پیشمرگهای روژهلات کوردستان خارج کرده و به سپاه پاسداران تحویل دادند. پدیده‌ی خیانت که از مصطفی بارزانی بجا مانده بود امروز از سوی نوه‌های او (نچیروان بارزانی) و (مسرور مسعود بارزانی) در کوردستان خون کوردها را برای منافع اقتصادی این خاندان و رژیم‌های استعمارگر کوردستان بر زمین می‌ریزد.

عکس: سمت راست مصطفی بارزانی، سمت چپ پیکر شهید سلیمان معینی پس از آنکه توسط بارزانی اعدام و به رژیم پهلوی تحویل داده شد.