آمریکا «فارک» را از لیست «سازمان‌های تروریستی» خارج کرد

آمریکا اعلام کرد که نام "نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا" را از لیست سازمان‌های تروریستی حذف کرده است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که واشنگتن «نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا» را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خود حذف کرده است.

بلینکن گفته است که "در واکنش به اجرای توفقنامه صلح سال ٢٠١۶، فارک به شیوه‌ای رسمی فسخ شده و خلع سلاح گردید. این سازمان دیگر یک سازمان تروریستی نیست که به شیوه‌ای سازماندهی شده به فعالیت‌ ترور بپردازد."

بلینکن خاطرنشان کرده است که خارج کردن نام فارک از لیست ترور تأثیری بر رسیدگی و تحقیق در مورد مسئولان سابق فارک نخواهد داشت.

کلمبیا و فارک در ٢۴ نوامبر ٢٠١۶ به صلح دست یافتند و فارک در پی این توافقنامه خلع سلاح شد.