چین ظرفیت نظامی خود را افزایش می‌دهد

چین که پس از ایالات متحده آمریکا دومین بودجه نظامی بزرگ را دارد، بودجه دفاعی خود را برای سال 2023 از 5 مارس, 7.2 درصد افزایش داد.

بر اساس گزارش وزارت دارایی، بودجه دفاعی چین در سال 2022، 7.1 درصد بوده است. وزارت بودجه نظامی را برای سال 2023 افزایش داد.

دولت پکن بودجه 1553.7 میلیارد ین (225 میلیارد دلار) را برای دفاع اختصاص داد. از آنجا که چین در این زمینه پس از آمریکا در رتبه دوم قرار دارد ولی هنوز سه برابر کمتر از بودجه دفاعی ایالات متحده است.

جزئیات مربوط به بودجه دفاعی فاش نشده است.