دبیرکل سازمان ملل: مردسالاری و سلطه مردان بر جهان بزرگترین مشکل جوامع امروزیست

دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای فرهنگ مردسالاری و سلطه مردان بر جهان را از چالش‌های دنیای امروز خواند.

آنتونیو گوترش می‌گوید چالش‌های دنیای امروز، از جمله همه‌گیری کرونا و گسترش درگیری‌های نظامی به دلیل فرهنگ مردسالاری و سلطه مردان بر جهان است.

او در بیانیه‌ای نوشته وضعیت خطرناک کنونی برای صلح جهانی را نمی‌توان از هزاران سال مردسالاری و سرکوب صدای زنان جدا کرد.

دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده برابری جنسیتی پیش‌شرط بنیادین برای ایجاد جهانی امن‌تر، صلح‌آمیزتر و پایدارتر برای همه است.

آنتونیو گوترش خواستار اقدام‌های جهانی برای تقسیم برابر قدرت بین جنسیت‌ها شده و بر لزوم لغو قوانینی که بر پایه تبعیض جنسیتی تنظیم شده‌اند تاکید کرده است.