در فرانسه راست افراطی به تصاحب حکومت نزدیک است

انتخابات پارلمانی فرانسه روز یکشنبه برگزار شد که در دور اول، راست افراطی با اختلاف زیادی پیروز شد.

انتخابات پارلمانی

سه هفته پس از انتخابات پارلمان اروپا، بیش از ۴۹.۳ میلیون رای دهنده برای حضور پای صندوق‌های رای فراخوانده شدند. میزان مشارکت در انتخابات ۶۶.۷۱ درصد بوده که این رقم نسبت به انتخابات سال ۲۰۲۲ با افزایش ۱۹.۲ درصدی مواجه بوده است.

اتحادیه ملی به رهبری مارین لوپن ۳۳.۱۵ درصد آرا را به دست آورد و به عنوان بزرگترین حزب ظاهر شد. این نتیجه دو برابر بیشتر از آرای کسب شده توسط حزب رنسانس است. رنسانس حزب رئیس جمهور امانوئل ماکرون است و فقط ۱۴.۷ درصد آرا را به دست آورده است.

جبهه خلق جدید هم که متشکل از احزاب چپ است، ۲۷.۹۹ درصد آرا را به دست آورد و پس از راست افراطی در رده دوم قرار گرفت.

حزب ریاست جمهوری، رنسانس، با اتحاد احزاب راست میانه مودم و هوریزن در مجموع ۲۰.۷۶ درصد آرا را به دست آورد و مقام سوم را به خود اختصاص داد.

جمهوری خواهان و دیگر گروه‌های راست‌گرا هم با ۱۰.۲۳ درصد آرا در رده بعدی قرار گرفتند.