در کانادا از شهدای پاریس و سه زنی که در سلوپی کشته شدند، یاد شد

در شهر تورنتوی کانادا مراسمی برای سکینه جانسز، فیدان دوغان، لیلا شایلمز، اوین گویی، میر پرور و عبدالرحمان کزل که در دو قتل‌عام پاریس ترور شدند و نیز برای سیوه دمیر، پاکیزه نایر و فاطمه اویار که در جنگ داخل شهرها شهید شدند، برگزار شد.

این مراسم با یک دقیقه سکوت به احترام شهیدان آغاز شد و با نمایش یک فیلم مستند درباره شهدای قتل‌عام پاریس و سلوپی ادامه یافت.

در این مراسم اشاره شد که دولت فرانسه مسئول هر دو قتل‌عام پاریس است و باید دستگاه قضایی فرانسه این دو جنایت را شفاف‌سازی نماید. نیز خواستار محاکمه دولت ترکیه در دادگاه بین‌المللی شدند.

مراسم با سرود و آوازهای هوزان دیار و مروان تان به پایان رسید.