ه.د.پ ۱۵۹امین سالگرد نسل‌کشی چرکس‌ها را گرامی‌داشت

کمیسیون خلق‌ها و اعتقادات ه.د.پ در ۱۵۹امین سالگردش، از افرادی که در نسل‌کشی چرکس‌ها جان خود را ازدست دادند یاد کرد.

کمیسیون خلق‌ها و اعتقادات حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) پیامی به مناسبت سالگرد قتل‌عام چرکس‌ها منتشر کرد.

ه.د.پ اعلام کرد: ما رنج شدید چرکس‌ها را که در 21 مه 1864 در اثر حمله به روسیه تزاری از کشور خود تبعید و مورد نسل‌کشی قرار گرفتند، احساس می‌کنیم.

در ادامه این پیام آمده است: چرکس‌هایی که قرن‌ها برای استقلال چرکس جنگیدند، 1۵9 سال پیش مانند امروز در سراسر جهان متفرق شدند. در این تبعید اجباری، یک میلیون و ۵00 هزار چرکس از کشور خود رانده شدند، بیش از ۵00 هزار چرکس جان خود را از دست دادند و تلاش برای ذوب آنها در مناطق تبعیدی صورت گرفت.

این تراژدی که چرکس‌ها آن را "تبعید و نسل کشی" می‌نامند هرگز فراموش نخواهد شد. به عنوان اولین گام برای مقابله با این جنایت بزرگ علیه بشریت؛ نسل‌کشی چرکس‌ها باید به رسمیت شناخته شود. نام، نام خانوادگی، زبان و حقوق فرهنگی چرکس‌های مقیم ترکیه باید داده شود، نام روستاهایی که تغییر کرده‌اند بازگردانده شود، برای بازگشت آنها به کشورشان حمایت بی قید و شرط، مادی و معنوی صورت گیرد.

به عنوان حزب دموکراتیک خلق‌ها؛ ما از حکومت می‌خواهیم که بپذیرد چرکس‌ها با هویت، زبان و فرهنگ خود زندگی کنند و به آنها حقوق و آزادی‌های دموکراتیکی را که می‌خواهند؛ بدهد. ما رنج خلق چرکس را از ته دل احساس می‌کنیم.