کنفرانس جهانی جوانان آغاز می‌شود

کنفرانس جهانی جوانان در پاریس، پایتخت فرانسه آغاز می‌شود. این کنفرانس سه روز ادامه خواهد داشت و بیش از ۶۰ سازمان جوانان از سراسر جهان در آن شرکت دارند.

اولین کنفرانس جهانی جوانان که در روزهای ۳، ۴ و ۵ نوامبر در پاریس برگزار می‌شود، قرار است با حضور بیش از ۳۰۰ فعال برگزار شود.

این همایش توسط شبکه «روناهی» و وب‌سایت «جوانان تاریخ می‌نویسند» و در راستای کنفرانس‌های سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ در آمد و کوبانی برگزار می‌شود. هدف فعلی این همایش رساندن پیام خود به همه جوانان جهان است. این کنفرانس با شعار "ما تاریخ خواهیم نوشت - مبارزه آزادی جوانان متوقف نمی‌شود" برگزار می‌گردد. این کنفرانس برای جوانان در نظر گرفته شده تا تجربیات خود را به اشتراک بگذارند، به فعالین مؤثر اجتماعی تبدیل شوند، در سیاست جهانی، صاحب گفتمان و آگاهی باشند و استانداردهای خود را حول ارزش‌های مشترک بسازند.

در این کنفرانس موضوعات آزادی، محیط زیست، برابری زن و مرد و جایگزین‌های نظام سرمایه‌داری مطرح می‌شود. در این نشست نتایج زندگی تحت فلسفه لیبرالیسم بر جوانان، تعریف جنسیت، مشکلات زیست محیطی، فاشیسم و ​​میلیتاریسم، آموزش و پرورش، جوانان خاورمیانه در جنگ جهانی سوم، مشکلات اقتصادی، مهاجرت، تاریخ جوانان، انترناسیونالیسم، آزادی در میان جوامع اشغال‌شده و جمعیت پناهندگان، مشکلات جوانان و مشکلات زنان جوان ارزیابی خواهد شد.

به گفته برگزارکنندگان این همایش، روناهی - مرکز روابط عمومی جوانان و « جوانان تاریخ می‌نویسند»، تشکل‌های مختلف جوانان، درباره نظام سرمایه‌داری، فشار برای تخریب طبیعت و تبعیض جنسی اجتماعی حول جست‌وجوی زندگی جایگزین گرد هم آمده‌اند.

«جوانان تاریخ می‌نویسند» هدف خود از برگزاری این کنفرانس در پاریس را ارتقای این کنفرانس در سطح بین‌المللی عنوان کرد.

برخی از سازمان‌هایی که در این کنفرانس شرکت می‌کنند:

آران (کاتالونیا) - پودر پوپولار (آرژانتین) - جوانان مجلس سوریه دموکراتیک (سوریه) ، اتحادیه دانشجویان کورد - آناکبایان (فیلیپین) - حزب کمونیست سودان - مردم گوارانی و کایوا؛ برزیل - جوانان برای اقلیم فرانسه - ارانی (کشور باسک) - تریناسیا (سیسیل) - ابتکار جوانان خاورمیانه – دانشجویان دموکراتیک (اسلوونی) – جوانان سوسیالیست (نروژ)، سوسیالیست و حامیان محیط زیست(فرانسه)، آبالاهی (آفریقای جنوبی).

همچنین بسیاری از هیئت‌های نمایندگی، ویدئوهایی را در شبکه‌های الکترونیکی به اشتراک گذاشتند و اعلام کردند که در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.

شبکه جهانی جوانان اصولی را که اساس کنفرانس را تشکیل می‌دهد به شرح زیر بیان کرد:

توانمندسازی جوانان: با هدف تقویت ابتکار و دیدگاه همگانی، همایش توسط جوانان برای جوانان برگزار می‌شود. همانطور که در شعار کنفرانس و در سایت آن آمده است: «ما آخرین نسل هستیم، ابتکار ما سرنوشت ما را رقم می‌زند.»

آزادی زنان - زن، زندگی، آزادی: این کنفرانس با هدف مبارزه با ستم بر زنان، نیاز به دیدگاه مشترک برای آزادی زنان را لازم می‌داند. هدف ما یافتن پاسخی در برابر خشونت، بدرفتاری و عینیت بخشیدن به زنان جوان، تقویت پیوند بین زنان جوان و دادن فرصت به آنها برای کشف مجدد هؤیت خود است. شبکه، این مبارزه را اساس همه مبارزات دیگر می‌داند.