کنفرانس جهانی جوانان در سومین روز ادامه دارد

کنفرانس جهانی جوانان با حضور بیش از ۶۰ سازمان و ۳۰۰ فعال سیاسی و مدنی در سومین روز خود ادامه دارد.

اولین کنفرانس جهانی جوانان که توسط شبکه روناهی و "جوانان تاریخ می‌نویسند" و با شعار "ما تاریخ را رقم می‌زنیم- مبارزات آزادیخواهانه جوانان متوقف نمی‌شود" در پاریس تشکیل شده، در سومین روز ادامه دارد. برنامه‌ی پیش از ظهر کنفرانس با شعارهای "چاو بِلا" و "ژن ژیان آزادی" آغاز شد.

در روز سوم، نشست «زنان جوان تاریخ می‌نویسند» برگزار می‌شود. این نشست به صورت سوال و جواب بوده و تا ظهر ادامه خواهد یافت.

جوانان موضوع «برای آینده آزاد- تاسیس اتحادیه جوانان جهان» را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.

در پایان یک جمع‌بندی از بحث‌های سه روزه ارائه خواهد شد و نتایج و تصمیمات اتخاذ شده اعلام خواهد گردید.