کوردها و ژاپنی‌ها نوروز را با هم جشن گرفتند

جشن نوروز توسط کوردستانی‌ها و دوستان ژاپنی آنها در استان سایتاما در شمال توکیو پایتخت ژاپن با شور و شوق برگزار شد.

نوروز ۲۰۲۴

کوردستانی‌ها از مناطق مختلف ژاپن برای شرکت در جشن نوروز به پارک آکیگاسه در سایتاما خروشیدند.

 علاوه بر اعضای شورای دولتی ژاپن و نمایندگان پارلمان ژاپن، کوردها و ژاپنی‌ها، حدود ۱۵۰۰ نفر در این جشن شرکت کردند.

علاقه زیاد ژاپنی‌ها به جشنی که توسط انجمن فرهنگ کورد ژاپن برگزار می‌شود، توجه‌ها را به خود جلب کرد.

 این جشن بستری نوروزبه  برای حمایت نهادهای ژاپنی از خلق کورد و اعتراض به حملات دولت ترکیه به خلق کورد شد.