محسن منصوری با گلوله جنگی کشته شده است، نه سنگ‌پراکنی

رسوایی اکاذیب رئیس کل دادگستری استان البرز در مورد شورش درزندان کرج.

در جریان قیام سه ماهه در ایران تاکنون چهار شورش در زندان‌های ایران رخ داده که آخرین آنها سه روز پیش در زندان کرج و زمانی بود که مأمورین زندان چند محکوم به اعدام را برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل کردند. سازمان حقوق بشر ایران اطلاعات بیشتری در اینباره منتشر کرده است.

در جریان شورش در زندان مرکزی کرج روز شنبه یک زندانی به نام محسن منصوری ٣١ ساله با گلوله جنگی کشته شد. در همین رابطە رئیس‌کل دادگستری استان البرز با ارائه حکایتی دروغین اعلام کردە بود این جوان در "سنگ‌پراکنی سایر زندانیان" جانباخت.

سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منابع مطلع خود می‌گوید محسن منصوری از پشت سر و به وسیله گلوله جنگی هدف شلیک قرار گرفت. این سازمان همچنین اسامی چهار زندانی را که به شدت مجروح و  به خارج از زندان منتقل شدند ذکر کرده است.

سرکوب خشونتبار زندانیان محبوس در زندان کرج پس از آن بود که به انتقال چند زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی اعتراض کردند و شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" و "مرگ بر دیکتاتور" دادند. 

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید فقط در ماه جاری میلادی که ٢٠ روز از آن سپری شده، حداقل ٤٢ زندانی در ایران اعدام شده‌اند.