مرگ ١١ نفر در اندونزی به دلیل رانش زمین

در اندونزی به دلیل رانش زمین ١١ نفر جان باختند و دهها نفر دیگر مفقود شدند.

طبق اعلام سازمان حوادث طبیعی اندونزی، این اتفاق در یکی از جزیرەهای دور دست کشور روی داده که در آن ١١ نفر جان باختەاند و ۵٠ نفر دیگر مفقود شده اند.

این رانش زمین در جزیره ریائیو روی داده است.