نخست وزیر جدید هلند رئیس سابق استخبارات بوده است

رئیس سابق استخبارات هلند، دیک شوف روز سه شنبه به عنوان نخست وزیر هلند قسم خورد و به ائتلاف راستگرایانی رفت که ‌«شدیدترین سیاست‌های پناجویی و مهاجرتی» را اعمال می‌کند.

از انتخابات هلند بیش از ۷ ماه گذشت. در آن انتخابات رهبر راستگرایان تندرو گرت ویلدرس پیروز شد و سراسر اروپا را متحیر کرد. پس از این پیروزی راستگرایان تندرو، دیک شوف جانشین مارک روته شد که از سال ۲۰۱۰ تاکنون در قدرت بوده است. روته به عنوان دبیرکل ناتو انتصاب شده است.

ویلدرس بدلیل موضع‌گیری خود در ضدیت با اسلام و اتحادیه اروپا و تهدید برخی احزاب به کناره‌گیری، ناچار شد که از درخواست نخست وزیری خود دست بردارد.

بجای آن نیز، با رهبران چهار حزب ائتلافی معین کرد و قرار شد  به بخشی از حکومت مبدل نشود و با شوف ۶۷ ساله که دارای حزبی سیاسی نیست، سازش کرد.