سالگرد آزادسازی کوبانی در سیدنی جشن گرفته شد

نهمین سالگرد آزادسازی کوبانی از دست تبهکاران داعش با برگزاری مراسمی در مرکز جامعه دموکراتیک کوردها در سیدنی استرالیا برگزار شد.

بروسک آئوری که به نمایندگی از مرکز جامعه دموکراتیک کوردها در سیدنی در این مراسم با حضور بسیاری از مردم سخنرانی کرد، گفت: «شکست داعش، دشمن بشریت، در کوبانی به قیمت خون و جان هزاران جوان کورد صورت گرفت. مردم کورد با این بهای سنگینی که پرداختند بشریت را از خطر بزرگ نجات دادند.»

عائوری با بیان اینکه دولت اشغالگر ترکیه برای گرفتن انتقام داعش به تمام نقاط روژاوا به ویژه کوبانی حمله کرد و جنایت علیه بشریت مرتکب شد، گفت: «کوبانی که داعش را شکست داد امروز مورد حمله و تهدید دولت ترکیه قرار دارد. کوبانی بهای سنگینی برای تمام بشریت پرداخت. بشریت مترقی نیز وظیفه دارد از کوبانی محافظت کند.»

این مراسم با آهنگ‌های هوزان خان‌َمیر که بعداً روی صحنه رفت و رقص و پایکوبی به پایان رسید.