وقوع زمین لرزە در تاجیکستان با شدت ۶.٨ ریشتر

در شرق تاجیکستان زمین لرزەای با شدت ۶.٨ ریشتر بەوقوع پیوست. پس از ٢٠ دقیقه در همان محل زمین لرزەی دیگری با شدت ۵.۲ منطقه را لرزاند.

موسسەی زمین لرزه نگاری آمریکا اعلام کرد که ساعت ٠۵:٣٧ به وقت محلی و از عمق ٢٠ کیلومتری زمین با شدت ۶.٨ ریشتر زمین لرزەای روی داد.

همچنین آمده است که این زمین لرزه تلفات جانی در پی نداشته است.

طبق اطلاعات موجود کانون زمین لرزه منطقەی نیمه خودمختار بدخشان بوده که جمعیت ساکن آنجا کم است و مابین رشته کوههای پامیر واقع شده است.