انفجاری در بغداد رخ داد

انفجاری در نزدیکی منطقه‌ی سبز در محله‌ی‌ کراده بغداد رخ داد.

انفجار بزرگی در منطقه‌ی کاراده‌ی بغداد که در نزدیکی منطقه‌ی سبز قرار دارد رخ داد. اما تاکنون از خسارات ناشی از این انفجار اطلاعاتی دریافت نشده است.

در محل انفجار چندین سفارت‌خانه و نمایندگی کشورها وجود دارد.