جمعه‌ی اعتراضی خلق بلوچ؛ جواب دولت ایران بار دیگر خشونت بود

با اینکه بیش از یک سال از جمعه‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز خلق بلوچ می‌گذرد ولی هنوز هم خواسته‌های آنها برآورده نشده است.

این جمعه نیز مثل بقیه جمعه‌های گذشته، خلق بلوچ پس از اقامه نماز جمعه به راهپیمایی در خیابان پرداختند. معترضان بلوچی به وضعیت بد جامعه به طور کلی و شرایط بسیار نامساعد زندگی مردم در سیستان و بلوچستان، اعتراض کردند.

نیروهای امنیتی دولت ایران، بار دیگر همچون هفته‌های گذشته که سعی در ورود به مسجد مکی داشتند آن را محاصره کرده و به سوی نمازگزاران تیراندازی و گاز اشک‌آور پرتاب کردند. در نتیجه این اقدام نیروهای امنیتی، اعتراضات مسالمت‌آميز خلق بلوچ به خشونت کشید و بسیاری بازداشت شدند.

همچنین، گزارش‌ها حاکی از زخمی شدن عده‌ای از نمازگزاران است که در میان آنها کودک نیز مشاهده شده است.

خلق بلوچ که همواره خواهان رسیدگی به مطالباتشان شده‌اند، اما دولت ایران به جای رسیدگی به مطالبات برحق معترضان، به خشونت علیه آنها متوسل می‌شود.